pixelg
SA-PSr - 2019-09-13 - ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (ARCHICOM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (ARCHICOM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-13
ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-345Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ksawerego Liskego7
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 722+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży295 530152 47068 92035 964
Zysk na działalności operacyjnej 79 22819 53918 4774 609
Zysk/Strata brutto76 04517 50217 7344 128
Zysk/Strata netto akcjonariuszy podmiotu dominującego59 83711 03813 9552 604
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych1 3692 702319637
Aktywa ogółem1 308 5451 171 439307 748272 428
Aktywa obrotowe1 032 183940 929242 752218 821
Zobowiązania ogółem784 983680 393184 615158 231
Zobowiązania długoterminowe251 414216 32359 12850 308
Zobowiązania krótkoterminowe533 569464 070125 487107 923
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej493 994461 372116 179107 296
Kapitał udziałowców mniejszościowych29 56829 6746 9546 901
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży13 4696 6403 1411 566
Zysk na działalności operacyjnej 5 072-8591 183-203
Zysk brutto36 38211 6758 4852 754
Zysk netto33 28110 3507 7612 441
Aktywa ogółem970 269859 355228 191199 850
Aktywa obrotowe82 43432 04519 3877 452
Zobowiązania ogółem421 258314 10499 07373 047
Zobowiązania długoterminowe292 808259 20968 86460 281
Zobowiązania krótkoterminowe128 45054 89530 20912 766
Kapitał własny549 011545 250129 118126 802
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za I półrocze 2019.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za I półrocze 2019
Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe Archicom SA za H1 2019.pdfSprawozdanie Finansowe Jednostkowe Archicom SA za H1 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej H1 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej H1 2019
Oświadczenie Zarządu do Skonsolidowanego SF.pdfOświadczenie Zarządu do Skonsolidowanego SF
Oświadczenie Zarządu do Jednostkowego SF.pdfOświadczenie Zarządu do Jednostkowego SF
Raport z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfRaport z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skróconego półrocznego sprawozdania finansowego.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skróconego półrocznego sprawozdania finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13Krzysztof Andrulewicz
Prezes Zarządu
2019-09-13Dorota Jarodzka-ŚródkaWiceprezes Zarządu
2019-09-13Rafał JarodzkiWiceprezes Zarządu
2019-09-13Paweł RuszczakCzłonek Zarządu
2019-09-13Tomasz SujakCzłonek Zarządu
2019-09-13Krzysztof SuskiewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ARCHICOM S.A.
Adres:Ksawerego Liskego 7, 50-345 Wrocław
Telefon:+48 71 78 58 722
Fax:+48 71 78 58 801
www:www.archicom.pl
NIP:8982100870
REGON:020371028

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy