pixelg
zawarcie umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zawarcie umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr57/2019

Data sporządzenia: 2019-11-12
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Zawarcie umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Archicom S.A. ( Spółka ) informuje, że spółka zależna Emitenta tj. spółka pod firmą Archicom Polska S.A. z siedzibą w Łodzi ( Inwestor ) zawarła ze spółką pod firmą Budo Instal sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ( Wykonawca ) w dniu 10 czerwca 2019 roku umowę na wykonawstwo, której przedmiotem jest realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego Osiedle Przylesie Marcelin przy ul. Jeleniogórskiej w Poznaniu ( Osiedle ) obejmującego dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi na zasadach określonych w tejże umowie ( Umowa ).
Wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy zostało ujęte ryczałtowo i wynosi netto 57.957.000,00 PLN, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT. Harmonogram realizacji umowy przewiduje, że zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 24 czerwca 2021 roku, a odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiającemu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 r.
Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Inwestora m.in. kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w wysokości 0,01% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w realizacji Umowy. Podobnie, Umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez Inwestora na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Inwestora oraz w wysokości 0,01% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu czynności przeglądu przedodbiorowego i odbioru końcowego. Postanowienia Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych w zakresie dotyczącym umów o roboty budowlane, w szczególności w zakresie gwarancji i rękojmi oraz zabezpieczenia wykonania umowy, które stanowi kaucja gwarancyjna.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-12Krzysztof Andrulewicz
Prezes Zarządu2019-11-12Artur WięznowskiCzłonek ZArządu

Nazwa jednostki:ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ARCHICOM S.A.
Adres:Ksawerego Liskego 7, 50-345 Wrocław
Telefon:+48 71 78 58 722
Fax:+48 71 78 58 801
www:www.archicom.pl
NIP:8982100870
REGON:020371028

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR