pixelg
zawarcie umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną - 2019-11-12 - ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (ARCHICOM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną - komunikat spółki ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (ARCHICOM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr57/2019

Data sporządzenia: 2019-11-12
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Zawarcie umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Archicom S.A. ( Spółka ) informuje, że spółka zależna Emitenta tj. spółka pod firmą Archicom Polska S.A. z siedzibą w Łodzi ( Inwestor ) zawarła ze spółką pod firmą Budo Instal sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ( Wykonawca ) w dniu 10 czerwca 2019 roku umowę na wykonawstwo, której przedmiotem jest realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego Osiedle Przylesie Marcelin przy ul. Jeleniogórskiej w Poznaniu ( Osiedle ) obejmującego dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi na zasadach określonych w tejże umowie ( Umowa ).
Wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy zostało ujęte ryczałtowo i wynosi netto 57.957.000,00 PLN, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT. Harmonogram realizacji umowy przewiduje, że zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 24 czerwca 2021 roku, a odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiającemu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 r.
Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Inwestora m.in. kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w wysokości 0,01% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w realizacji Umowy. Podobnie, Umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez Inwestora na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Inwestora oraz w wysokości 0,01% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu czynności przeglądu przedodbiorowego i odbioru końcowego. Postanowienia Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych w zakresie dotyczącym umów o roboty budowlane, w szczególności w zakresie gwarancji i rękojmi oraz zabezpieczenia wykonania umowy, które stanowi kaucja gwarancyjna.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-12Krzysztof Andrulewicz
Prezes Zarządu2019-11-12Artur WięznowskiCzłonek ZArządu

Nazwa jednostki:ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ARCHICOM S.A.
Adres:Ksawerego Liskego 7, 50-345 Wrocław
Telefon:+48 71 78 58 722
Fax:+48 71 78 58 801
www:www.archicom.pl
NIP:8982100870
REGON:020371028

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Archicom SA
ARCHICOM
2020-07-03 wyniki Q2.2020
2020-06-29 emisja obligacji A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020
2020-06-25 powołanie członka RN
2020-06-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-25 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, umorzenie akcji, zmiana statutu, powołanie członka RN
2020-06-23 kandydatura do RN
2020-06-22 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2020-06-09 decyzja dot. przeprowadzenia badania SA-P

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy