pixelg
SA-QS3 - 2019-11-06 - ASBISc ENTERPRISES PLC (ASBIS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QS3 - komunikat spółki ASBISc ENTERPRISES PLC (ASBIS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie USD
data przekazania: 2019-11-06
ASBISc ENTERPRISES PLC
(pełna nazwa emitenta)
ASBIScInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
4102Limassol
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolonakiou Street43
(ulica)(numer)
+ 357 2 5857 101+ 357 2 5857 288
(telefon)(fax)
info@asbis.comwww.asbis.com
(e-mail)(www)
CY99000115M-
(NIP)(REGON)
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2019 r..pdfSkonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2019 r. - wersja polska
Consolidated interim report for Q3 2019.pdfConsolidated interim report for Q3 2019 - English version
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-06Constantinos TziamalisDyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich


Nazwa jednostki:ASBISc ENTERPRISES PLC
Nazwa skrócona jednoskti:ASBISc
Adres:Kolonakiou Street 43, 4102 Limassol
Telefon:+ 357 2 5857 101
Fax:+ 357 2 5857 288
Email:info@asbis.com
www:www.asbis.com
NIP:CY99000115M
REGON:-

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ASBISc Enterprises PLC
ASBIS
2020-05-21 wyniki IV.2020
2020-05-07 SA - QS1
2020-05-06 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-06 ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów
2020-05-06 wypłata dywidendy 0,075 USD/akcja
2020-05-06 WZ - podjęte uchwały: powołanie dyrektorów, wypłata dywidendy 0,075 USD/akcja
2020-04-22 wyniki III.2020
2020-04-10 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy