pixelg
SA - QS3 i SA - Q3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QS3 i SA - Q3

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASM GROUP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-113Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica)(numer)
+48 22 166 16 50+48 22 166 16 51
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252488185142578275
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży402 842,7261 162,993 497,461 399,5
Koszty działalności operacyjnej400 323,8253 771,692 912,759 661,8
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)4 944,94 830,11 147,71 135,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 355,73 296,0314,6774,9
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-1 489,41 159,8-345,7272,7
Aktywa trwałe162 655,6145 671,437 190,334 103,9
Aktywa obrotowe127 334,3149 293,329 114,334 951,8
.AKTYWA OGÓŁEM289 989,9294 964,766 304,669 055,7
Kapitał własny83 981,977 622,319 202,018 172,6
Zobowiązania długoterminowe51 100,444 699,411 683,910 464,8
Zobowiązania krótkoterminowe154 907,5172 643,035 418,840 418,4
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ConsolidatedInterimReport_ASM_201909.pdfskonsolidowany raport ASM_GROUP za 3 kwartał 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Adam StańczakPrezes ZarząduAdam Stańczak
2019-11-29Dorota KennyCzłonek ZarząduDorota Kenny


Nazwa jednostki:ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ASM GROUP S.A.
Adres:Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Telefon:+48 22 166 16 50
Fax:+48 22 166 16 51
NIP:5252488185
REGON:142578275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ASM Group SA
ASMGROUP
2020-01-09 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-01-07 WZ - podjęte uchwały
2019-12-18 życiorys nowego członka zarządu
2019-12-18 życiorys nowego członka zarządu
2019-12-18 zmiany w zarządzie
2019-12-16 zawarcie umowy pożyczki ze spółką pośrednio zależną
2019-12-09 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-11-29 zawarcie umowy kredytowej z mBank SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR