pixelg
sprzedaż akcji przez Aviva OFE - 2020-01-07 - ASSECO Poland SA (ASSECOPOL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez Aviva OFE - komunikat spółki ASSECO Poland SA (ASSECOPOL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020

Data sporządzenia: 2020-01-07
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd Asseco Poland S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. wpłynęła do Spółki zawiadomienie od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander S.A. ( Aviva OFE ), że w związku z odpowiedzią Aviva OFE na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, ogłoszone w dniu 18 grudnia 2019 r. przez Cyfrowy Polsat S.A., Aviva OFE posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 14,97% ogólnej liczby głosów w Spółce, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.
Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 27 grudnia 2019 roku Aviva OFE posiadał 12.101.733 sztuk akcji sztuk akcji Spółki, stanowiących 14,58% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 12.101.733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,58% ogólnej liczby głosów.
Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionych transakcji, na dzień 30 grudnia 2019 roku Aviva OFE posiadał 8.301.733 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,00% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 8.301.733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,00% ogólnej liczby głosów.
Jednocześnie Aviva OFE informuje, że:
- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Asseco Poland S.A.,
- nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww ustawy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-07Gabriela ŻukowiczWiceprezes Zarządu
2020-01-07Marek PanekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ASSECO Poland SA
Nazwa skrócona jednoskti:ASSECO POLAND
Adres:Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon:17 888 55 55
Fax:17 888 55 50
Email:info@asseco.pl
www:www.asseco.pl
NIP:522-000-37-82
REGON:010334578

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Asseco Poland SA
ASSECOPOL
2020-03-23 rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019
2020-03-23 SA - RS
2020-03-23 SA - R
2020-03-20 sprzedaż akcji przez Aviva OFE
2020-03-17 podpisanie planu połączenia z SKG SA
2020-01-31 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020
2020-01-07 akcje w posiadaniu Zygmunta Solorza-Żaka
2020-01-07 sprzedaż akcji przez Aviva OFE

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy