pixelg
incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego - 2019-08-27 - ASSETUS (ASSETUS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego - komunikat spółki ASSETUS (ASSETUS) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiASSETUS
Nazwa skrócona jednostkiASS
Numer w roku:10/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego związanego z faktem , iż raport bieżący dotyczący zmiany daty przekazania raportu okresowego został opublikowany po dniu planowanej poprzednio daty publikacji , a zgodnie z § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO , powinien być opublikowany najpóźniej 2 dni przed datą poprzednio planowanej publikacji.. Niniejsza zmiana wynika z braku możliwości przygotowania raportu kwartalnego za II kwartał 2019r. Zarząd Assetus S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego kwartalnego za II 2019r, który zgodnie z treścią raportu EBI nr 1/2019 z dnia 30.01.2019 r. miał być opublikowany w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019r. Assetus S.A zostanie opublikowany w dniu 31 października 2019 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect , dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Piotr WiaderekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Assetus SA
ASSETUS
2019-12-23 rezygnacja zarządu
2019-12-12 podniesienie kapitału zakładowego w spółce, w której emitent posiada znaczące udziały
2019-12-10 zmiana terminu publikacji SA-Q3
2019-12-10 zmiana terminu publikacji SA-Q2
2019-12-10 zmiana terminu publikacji SA-Q1
2019-12-10 zmiana terminu publikacji SA-R za 2018
2019-12-07 sprzedaż udziałów w spółce zależnej
2019-10-28 zmiana terminu publikacji SA-Q1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR