pixelg
formularz skonsolidowanego raportu półrocznego - 2019-08-16 - Astarta Holding N.V. (ASTARTA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz skonsolidowanego raportu półrocznego - komunikat spółki Astarta Holding N.V. (ASTARTA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2019
(rok)
dlaemitent w papier w warto ciowych prowadz cych dzia alno wytw rcz , budowlan , handlow lub us ugow
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według as at and for the six months ended 30 June 2019
w walucie EUR
data przekazania: 2019-08-16
Astarta Holding N.V.
(pełna nazwa emitenta)
ASTARTA HOLDINGSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
1075 AAAmsterdam
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jan van Goyenkade8
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze /półrocze / 2019półrocze /

Revenues

227964175115

Profit from operations

3799440871

Profit (loss) before tax

2989538396

Net profit (loss)

3027137252

Cash flows provided (used) by operating activities

9339526539

Cash flows used in investing activities

-15795-20216

Cash flows used in financing activities

-742381259

Net decrease/increase in cash and cash equivalents

33627582

Total assets

748442701526

Current liabilities

246524138472

Non-current liabilities

84728147799

Share capital

250250

Total equity

417190415255

Number of shares

2438624405

Profit (loss) per ordinary share (EUR)

1,241,53

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTUSkonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

ASTARTA Holding NV 6m19 report.pdfSEMIANNUAL REPORT for the six months period ended 30 June 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-16Viktor Ivanchyk hief Executive OfficerViktor Ivanchyk
2019-08-16Viktor GladkyChief Financial OfficeViktor Gladky
2019-08-16Marc van CampenChief Corporate OfficerMarc van Campen
2019-08-16Howard A. DahlChairmen of the Board of DirectorsHoward A. Dahl
2019-08-16Gilles MettetalNon-Executive Director CGilles Mettetal
2019-08-16Huseyin Arslan Non-Executive Director CHuseyin Arslan


Nazwa jednostki:Astarta Holding N.V.
Nazwa skrócona jednoskti:ASTARTA HOLDING
Adres:Jan van Goyenkade 8, 1075 AA Amsterdam

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Astarta Holding NV
ASTARTA
2020-05-29 WZ - podjęte uchwał: podział zysku
2020-05-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-21 SA-QS1
2020-04-17 kupno akcji przez osobę powiązaną
2020-04-16 WZ - projekty uchwał
2020-04-16 WZ - zwołanie walnego
2020-04-16 kupno akcji przez Viktora Ivanchyk
2020-04-14 wyniki Q1.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy