pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-19
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATAL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-400Cieszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawowa27
(ulica)(numer)
+48 (33) 857 59 01+48 (33) 857 59 02
(telefon)(fax)
sekretariat@atal.plwww.atal.pl
(e-mail)(www)
5482487278240415672
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKROCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
AKTYWA OBROTOWE*2 383 055 1 726 005 544 873 401 397
AKTYWA RAZEM*2 521 853 1 871 985 576 608 435 345
KAPITAL WLASNY*743 516 857 267 170 001 199 364
ZOBOWIAZANIA DLUGOTERMINOWE*891 425 391 595 203 820 91 069
ZOBOWIAZANIA KROTKOTERMINOWE* 886 912 623 123 202 788 144 912
ZOBOWIAZANIA* 1 778 337 1 014 718 406 607 235 981
PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW, i
MATERIALOW
418 730 878 487 97 185 206 533
ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ91 040 217 614 21 130 51 161
ZYSK BRUTTO 87 811 213 222 20 380 50 129
ZYSK NETTO70 437 172 559 16 348 40 569
SKROCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
AKTYWA OBROTOWE*2 352 006 1 726 453 537 773 401 501
AKTYWA RAZEM* 2 504 022 1 883 504 572 531 438 024
KAPITAL WLASNY*740 551 850 639 169 323 197 823
ZOBOWIAZANIE DLUGOTERMINOWE* 884 412 383 676 202 216 89 227
ZOBOWIAZANIE KROTKOTERMINOWE*879 059 649 189 200 992 150 974
ZOBOWIAZANIA* 1 763 471 1 032 865 403 208 240 201
PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW, i
MATERIALOW
410 108 877 466 95 184 206 293
ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ78 125 175 741 18 132 41 317
ZYSK BRUTTO87 602 187 399 20 332 44 058
ZYSK NETTO73 125 153 986 16 972 36 202

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego zaprezentowano i przeliczono na euro według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano i przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, a mianowicie na 30.09.2019r.: 1 EUR-4,3736 PLN oraz na 31.12.2018r.: 1 EUR-4,3000 PLN. - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym, a mianowicie: 01.01–30.09.2019r: 1 EUR -4,3086 PLN, oraz 01.01–30.09.2018r.: 1 EUR-4,2535 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF GK ATAL SA2019-09-final.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za III kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-19Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu
2019-11-19Mateusz BromboszczWiceprezes Zarządu ds. Prawno-Administracyjnych
2019-11-19Aleksandra Michalska Główna Księgowa


Nazwa jednostki:ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ATAL S.A.
Adres:Stawowa 27, 43-400 Cieszyn
Telefon:+48 (33) 857 59 01
Fax:+48 (33) 857 59 02
Email:sekretariat@atal.pl
www:www.atal.pl
NIP:5482487278
REGON:240415672

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Atal SA
ATAL
2020-02-19 utworzenie programu emisji obligacji
2020-01-28 terminarz raportów
2020-01-14 wyniki za 2019
2020-01-02 wyniki 2019
2019-11-19 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2019-10-08 wyniki Q3.2019
2019-10-01 wyniki Q3.2019
2019-09-30 emisja obligacji serii AU

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR