pixelg
prognoza wyników finansowych na 2019 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

prognoza wyników finansowych na 2019

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ATM
Temat


Prognoza wyników finansowych na 2019 rok

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Spółki na rok 2019. Prognoza za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku obejmuje: przychody ze sprzedaży ATM S.A. na poziomie 148 mln zł oraz zysk EBITDA na poziomie 58,5 mln zł. Powyższe wartości zaprezentowane zostały przy założeniu pominięcia wpływu wdrożenia MSSF 16 Leasing na wyniki Spółki, tj. dla zachowania porównywalności z wynikami publikowanymi przez Spółkę za okresy zakończone przed 1 stycznia 2019 roku. Szczegółowa definicja zysku EBITDA zaprezentowana została w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta stanowiącym część Raportu Rocznego Spółki za 2018 rok opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Kluczowe założenia do powyższej prognozy wyników Spółki są następujące:
- punktem wyjścia do prognozy są zrealizowane przez Spółkę wyniki w pierwszym kwartale 2019 roku, które zostały opublikowane w ramach raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku;
- przychody ze sprzedaży zostały zaprognozowane na bazie aktualnego poziomu przychodów o charakterze abonamentowym, po uwzględnieniu podpisanych, lecz niefakturowanych jeszcze kontraktów i modyfikacji kontraktów z klientami oraz planowanych w dalszej części roku sprzedaży i modyfikacji kontraktów z klientami o wysokim prawdopodobieństwie realizacji;
- poziom kosztów operacyjnych został szczegółowo zaprognozowany w oparciu o założenia budżetowe Spółki, z uwzględnieniem aktualnego poziomu zaawansowania inicjatyw zwiększających efektywność kosztową Spółki oraz planowanych kierunków rozwoju sprzedaży.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-20Daniel SzcześniewskiPrezes Zarządu
2019-05-20Tomasz GalasWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ATM SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATM
Adres:Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Telefon:22 51 56 100
Fax:22 51 56 600
Email:inwestor@atm.com.pl
www:atm.com.pl
NIP:1130059989
REGON:012677986

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR