pixelg
SA-R - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-R

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2018(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2018 obejmujący okres


zawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:ATM SA(pełna nazwa emitenta)ATM
Informatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)04-186
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Grochowska
21a(ulica)
(numer)22 51 56 100
22 51 56 600(telefon)

(fax)inwestor@atm.com.pl
atm.com.pl(e-mail)

(www)1130059989
012677986(NIP)

(REGON)


KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2018201720182017

Przychody ze sprzedaży ogółem 136 620132 98532 01831 330

Zysk ze sprzedaży80 65375 75918 90217 848

Zysk na działalności operacyjnej7 47513 5121 7523 183

Zysk przed opodatkowaniem3 26912 7937663 014

Zysk netto2 0199 7774732 303

Dochód całkowity1 41611 0733322 609
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej42 00835 6829 8458 406

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(36 274)(16 957)(8 501)(3 995)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej2 358(13 432)553(3 164)

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych8 0925 2931 8961 247

stan na 31/12/2018stan na 31/12/2017stan na 31/12/2018stan na 31/12/2017

Aktywa trwałe394 210397 31291 67795 258

Aktywa obrotowe36 17325 6608 4126 152

Aktywa razem430 383422 972100 089101 410

Zobowiązania długoterminowe223 278128 15251 92530 725

Zobowiązania krótkoterminowe45 26348 84210 52611 710

Kapitał własny161 841245 97937 63858 975

Kapitał zakładowy *34 72334 7238 0758 325

Liczba akcji36 343 34436 343 34436 343 34436 343 344

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)4,456,771,041,62


*) Kapitał zakładowy został przeszacowany zgodnie z MSR 29.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport Roczny ATMSA 2018 190430 sprawozdanie finansowe-sig-sig-sig.pdf
Raport Roczny ATMSA 2018 190430 sprawozdanie zarządu-sig-sig.pdf
Raport Roczny ATMSA 2018 190430 oświadczenie zarządu i RN-sig-sig.pdf
Raport Roczny ATMSA 2018 190430 zastrzeżenie-sig-sig.pdf
Raport Roczny ATMSA 2018 190430 ład korporacyjny-sig-sig.pdf
ATM S.A. Sprawozdanie z badania JSF 2018 PL _ A11713 WAW - final 30.04.2019_Pades1.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30Daniel SzcześniewskiPrezes Zarządu
2019-04-30Tomasz GalasWiceprezes ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-04-30Kinga BoguckaGłówna Księgowa

Nazwa jednostki:ATM SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATM
Adres:Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Telefon:22 51 56 100
Fax:22 51 56 600
Email:inwestor@atm.com.pl
www:atm.com.pl
NIP:1130059989
REGON:012677986

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR