wybór audytora - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

wybór audytora

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ATM
Temat


Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ) informuje, że na podstawie § 15 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała w dniu dzisiejszym wyboru podmiotu do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych ATM S.A. za 2019 i 2020 rok. Wybranym podmiotem jest spółka Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 130.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na dwa lata. Emitent nie korzystał wcześniej z usług firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w zakresie przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, jak również po przeprowadzeniu przez Zarząd Spółki postępowania zgodnie z Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych obowiązującej w ATM S.A oraz był zgodny z rekomendacją Komitetu Audytu RN ATM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-07-26Daniel SzcześniewskiPrezes Zarządu


2019-07-26Tomasz GalasWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:ATM SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATM
Adres:Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Telefon:22 51 56 100
Fax:22 51 56 600
Email:inwestor@atm.com.pl
www:atm.com.pl
NIP:1130059989
REGON:012677986

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ATM SA
ATM
2019-09-02 SA - P
2019-08-08 ustanowienie umowy zastawu rejestrowego na akcjach przez podmiot powiązany
2019-07-26 wybór audytora
2019-07-01 objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby
2019-07-01 przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
2019-06-28 powołanie RN
2019-06-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-28 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d