pixelg
wybór audytora - 2019-07-26 - ATM SA (ATM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wybór audytora - komunikat spółki ATM SA (ATM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ATM
Temat


Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ) informuje, że na podstawie § 15 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała w dniu dzisiejszym wyboru podmiotu do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych ATM S.A. za 2019 i 2020 rok. Wybranym podmiotem jest spółka Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 130.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na dwa lata. Emitent nie korzystał wcześniej z usług firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w zakresie przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, jak również po przeprowadzeniu przez Zarząd Spółki postępowania zgodnie z Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych obowiązującej w ATM S.A oraz był zgodny z rekomendacją Komitetu Audytu RN ATM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-07-26Daniel SzcześniewskiPrezes Zarządu


2019-07-26Tomasz GalasWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:ATM SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATM
Adres:Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Telefon:22 51 56 100
Fax:22 51 56 600
Email:inwestor@atm.com.pl
www:atm.com.pl
NIP:1130059989
REGON:012677986

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy