pixelg
WZ - żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr20/2019
Data sporządzenia:2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymany w dniu dzisiejszym wniosek od AAW III Sp. z o.o. (dalej: AAW III ).
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 r.,
Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;, 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018; 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki; 11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej; 12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej wspólnej kadencji; 13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pierwotnego porządku obrad dodany został na wniosek AAW III punkt 13.: Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego .
W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się również zawarty w ww. wniosku projekt uchwały.
Załączniki
PlikOpis
skan.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-05Daniel SzcześniewskiPrezes Zarządu
2019-06-05Tomasz GalasWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ATM SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATM
Adres:Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Telefon:22 51 56 100
Fax:22 51 56 600
Email:inwestor@atm.com.pl
www:atm.com.pl
NIP:1130059989
REGON:012677986

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR