pixelg
zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank SA - 2019-06-18 - ATREM SPÓŁKA AKCYJNA (ATREM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank SA - komunikat spółki ATREM SPÓŁKA AKCYJNA (ATREM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr41/2019

Data sporządzenia: 2019-06-18
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 18 czerwca 2019 roku spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast sp. z o. o. linii na gwarancje. Zgodnie z treścią aneksu, wydłużeniu uległ okres, w którym Contrast sp. z o. o. uprawniona jest do składania zleceń udzielenia gwarancji do dnia 31 stycznia 2020 roku.
Zmianie uległy zapisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności Banku, poprzez dodanie zobowiązania do udzielenia przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poręczenia do kwoty 14.700.000,00 zł (słownie: czternaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100).
Po zmianie zapisów, zabezpieczenie wierzytelności Banku będą stanowić:
1/ hipoteka umowna łączna do kwoty 12.250.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na będącej własnością Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach, ul. Czołgowa 4, 62-002 Suchy Las, zabudowanych nieruchomościach gruntowych, położonych w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las, przy ulicy Czołgowej 4, 2/ 5 (pięć) weksli in blanco wystawionych przez Contrast sp. z o. o. z deklaracją wekslową,
3/ poręczenie udzielone przez Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą: ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz, do kwoty 14.700.000,00 zł (słownie: czternaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100) z terminem ważności do dnia 28 lutego 2025 roku. Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Informacje o podpisaniu umowy ramowej oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 39/2011, 22/2012, 24/2013, 31/2014, 13/2015, 33/2015, 24/2016, 15/2017 oraz 14/2018.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-06-18Andrzej GoławskiPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ATREM S.A.
Adres:Czołgowa 4, 62-002 Złotniki
Telefon:+48 61 640 65 00
Fax:+48 61 640 65 25
Email:atrem@atrem.pl
www:www.atrem.pl
NIP:777 24 28 084
REGON:639688384

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR