cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z PHI Wierzytelności SA - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

CESJA WIERZYTELNOŚCI ODSZKODOWAWCZYCH W WYKONANIU ZAŁOŻEŃ UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ ZAWARTEJ Z PHI WIERZYTELNOŚCI SA

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr24/2019

Data sporządzenia: 2019-05-25
Skrócona nazwa emitenta
AUXILIA S.A.
Temat
Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z PHI Wierzytelności S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 maja 2019 r. pomiędzy Emitentem a PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarte zostały umowy cesji wierzytelności odszkodowawczych o łącznej szacunkowej wartości na poziomie ok. 0,75 mln zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zawarcie powyższych umów stanowi wykonanie założeń zawartej pomiędzy Emitentem a PHI Wierzytelności S.A. umowy przedwstępnej, o której Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 20/2019 r. z dnia 25 kwietnia 2019 r. Aktywa będące przedmiotem umów stanowią wybrane wierzytelności przyszłe stanowiące wynagrodzenie Emitenta ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Cesja wierzytelności stanowi kolejny wyraz założeń umowy ramowej zawartej pomiędzy stronami w dniu 7 grudnia 2018 r. O zawarciu umowy ramowej o współpracy w powyższym zakresie Zarząd Emitenta informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 26/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Zarząd Emitenta stale monitoruje efekty nawiązanej współpracy i na tej podstawie podejmuje stosowne kroki w celu wykorzystania jej potencjału do dynamizacji osiąganych wyników finansowych Spółki i całej Grupy Kapitałowej, w tym wzrostu osiąganych przychodów oraz zwiększenia rentowności.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość powyższych umów oraz ze względu na fakt, iż mogą mieć one znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Grupy Kapitałowej Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-25Kamila BarszczewskaWiceprezes Zarządu
2019-05-25Bożena HagerCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AUXILIA S.A.
Adres:Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław
Telefon:+48 (71) 799 97 60 do 64
Fax:+48 (71) 799 97 65
NIP:8992553857
REGON:020186390

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Auxilia SA
AUXILIA
2019-08-14 cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z PHI Wierzytelności SA
2019-08-14 SA-Q2 i SA-QS2
2019-08-10 wyniki VII.2019
2019-07-10 wyniki VI.2019
2019-07-04 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-08 wyniki V.2019
2019-05-31 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-05-31 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d