pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-30
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@ba-holding.plwww.ba-holding.pl
(e-mail)(www)
526-12-11-046011927062
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Aktywa razem619653466711144062108537
Aktywa trwałe1141341044142653524282
Aktywa obrotowe49732435410211562282349
Aktywa przeznaczone do sprzedaży8195819519051906
Pasywa razem619653466711144062108537
Kapitał własny51678463011201510768
Zobowiązania długoterminowe36505155468848736155
Zobowiązania krótkoterminowe53147026494212356061614
Przychody netto ze sprzedaży3045422117397086050675
Koszt własny sprzedaży(271260)(178325)(63116)(42678)
Zysk brutto ze sprzedaży332823341477447997
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu(23210)(14419)(5400)(3451)
Pozostałe przychody operacyjne20092295467549
Pozostałe koszty operacyjne(3426)(8809)(797)(2108)
Zysk na działalności operacyjnej86551248120142987
Przychody finansowe881722041
Koszty finansowe(2005)(1600)(467)(383)
Zysk przed opodatkowaniem67381105315672645
Podatek dochodowy(1361)(2289)(317)(548)
Zysk netto za rok obrotowy5377876412502097

I - VIII: pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu na dzień 31 marca 2019 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r.IX - XX: pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okresy od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. oraz od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SF BAH skonsolidowany Q1 2019.pdfSkonsolidowany raport za I kwartał 2019 r.
SF BAH jednostkowy Q1 2019.pdfJednostkowy raport za I kwartał 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Rafał SuchanPełnomocnik


Nazwa jednostki:BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Adres:Prosta 32, 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 536 50 00
Fax:+48 22 536 50 01
Email:relacje.inwestorskie@ba-holding.pl
www:www.ba-holding.pl
NIP:526-12-11-046
REGON:011927062

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR