raport miesięczny III.2018 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY III.2018

2018-04-14 09:20:55

Nazwa jednostkiBALTICON
Nazwa skrócona jednostkiBLT
Numer w roku:6/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2018. Raport zawiera: I. Wyniki finansowe Emitenta za luty 2018. II. Zestawienie raportów EBI i ESPI opublikowanych przez Emitenta w marcu 2018. III. Kalendarz inwestora na kwiecień 2018. I. RZiS - wybrane pozycje Narastająco_________________________01-02/2018[PLN]__01-02/2017[PLN]__Dynamika Przychody ze sprzedaży________________22 210 424________16 610 888______134% Zysk/strata ze sprzedaży___________________605 848_________951 951______64% Zysk/strata z działalności operacyjnej_________519 697________788 528______66% Zysk/strata brutto__________________________199 584_________389 115______51% EBITDA___________________________________1 398 458_______1 528 753______91% II. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. opublikowała raporty EBI: 1) EBI 5/2018 bieżący w dniu 2018-03-14 - Raport miesięczny za luty 2018, W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. nie publikowała raportów ESPI. III. W maju Spółka planuje opublikować następujące raporty: - raport miesięczny za kwiecień 2018, który zostanie opublikowany do 14 maja 2018 roku, - raport kwartalny za 1Q2018, który zostanie opublikowany w dniu 14 maja 2018 roku, - raport roczny za 2017 rok, który zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2018 roku. Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 listopada 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".
Plik
Raport miesięczny za marzec 18.pdf (48 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Adrian KiedrowskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Balticon SA

BALTICON
2019-01-14 raport miesięczny XII.2018
2019-01-14 terminarz raportów
2018-12-14 raport miesięczny XI.2018
2018-11-14 RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2018 R.
2018-11-14 raport miesięczny X.2018
2018-10-30 uzyskanie dofinansowania
2018-10-26 zawarcie umowy o współpracy w zakresie branży spedycji kolejowej
2018-10-26 zbycie udziałów w spółkach powiązanych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d