pixelg
raport miesięczny XI.2019 - 2019-12-14 - BALTICON (BALTICON)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

raport miesięczny XI.2019 - komunikat spółki BALTICON (BALTICON) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBALTICON
Nazwa skrócona jednostkiBLT
Numer w roku:20/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2019. Raport zawiera: I. Wyniki finansowe Emitenta za październik 2019. II. Zestawienie raportów EBI i ESPI opublikowanych przez Emitenta w listopadzie 2019. III. Kalendarz inwestora na grudzień i styczeń 2019. I. RZiS - wybrane pozycje Narastająco_________________________01-10/2019[PLN]__01-10/2018[PLN]__Dynamika Przychody ze sprzedaży_______________145 407 702_______130 327 329______112% Zysk/strata ze sprzedaży_________________3 094 156________5 864 634_______53% Zysk/strata z działalności operacyjnej____2 247 713________5 467 348______41% Zysk/strata brutto________________________1 537 762________4 436 549_______35% EBITDA__________________________________9 020 113_______10 966 142______82% II. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. opublikowała raporty EBI: 1) EBI 18/2019 kwartalny w dniu 2019-11-14 Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. 2) EBI 19/2019 bieżący w dniu 2019-11-14 Raport miesięczny za październik 2019, W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. nie publikowała raportów ESPI. III. W grudniu Spółka nie planuje publikować innego raportu poza niniejszym. W styczniu Spółka planuje opublikować raport miesięczny za grudzień 2019, który zostanie opublikowany do 14 stycznia 2019 roku. Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 listopada 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".
Plik
Raport miesięczny za listopad 19.pdf (80 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Adrian KiedrowskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy