pixelg
raport miesięczny XI.2019 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

raport miesięczny XI.2019

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBALTICON
Nazwa skrócona jednostkiBLT
Numer w roku:20/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2019. Raport zawiera: I. Wyniki finansowe Emitenta za październik 2019. II. Zestawienie raportów EBI i ESPI opublikowanych przez Emitenta w listopadzie 2019. III. Kalendarz inwestora na grudzień i styczeń 2019. I. RZiS - wybrane pozycje Narastająco_________________________01-10/2019[PLN]__01-10/2018[PLN]__Dynamika Przychody ze sprzedaży_______________145 407 702_______130 327 329______112% Zysk/strata ze sprzedaży_________________3 094 156________5 864 634_______53% Zysk/strata z działalności operacyjnej____2 247 713________5 467 348______41% Zysk/strata brutto________________________1 537 762________4 436 549_______35% EBITDA__________________________________9 020 113_______10 966 142______82% II. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. opublikowała raporty EBI: 1) EBI 18/2019 kwartalny w dniu 2019-11-14 Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. 2) EBI 19/2019 bieżący w dniu 2019-11-14 Raport miesięczny za październik 2019, W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. nie publikowała raportów ESPI. III. W grudniu Spółka nie planuje publikować innego raportu poza niniejszym. W styczniu Spółka planuje opublikować raport miesięczny za grudzień 2019, który zostanie opublikowany do 14 stycznia 2019 roku. Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 listopada 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".
Plik
Raport miesięczny za listopad 19.pdf (80 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Adrian KiedrowskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Balticon SA
BALTICON
2020-01-14 raport miesięczny XII.2019
2020-01-14 terminarz raportów
2019-12-14 raport miesięczny XI.2019
2019-11-14 raport miesięczny X.2019
2019-11-14 Raport kwartalny za 3Q2019
2019-10-14 raport miesięczny IX.2019
2019-09-14 raport miesięczny VIII.2019
2019-08-14 SA-Q2

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR