pixelg
raport miesięczny VIII.2019 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

raport miesięczny VIII.2019

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBALTICON
Nazwa skrócona jednostkiBLT
Numer w roku:16/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2019. Raport zawiera: I. Wyniki finansowe Emitenta za lipiec 2019. II. Zestawienie raportów EBI i ESPI opublikowanych przez Emitenta w sierpniu 2019. III. Kalendarz inwestora na wrzesień 2019. I. RZiS - wybrane pozycje Narastająco_________________________01-07/2019[PLN]__01-07/2018[PLN]__Dynamika Przychody ze sprzedaży_______________100 360 289________88 536 049________113% Zysk/strata ze sprzedaży_________________2 634 404_________4 171 440________63% Zysk/strata z działalności operacyjnej____2 208 423_________3 756 902________59% Zysk/strata brutto________________________1 917 724_________2 937 651________65% EBITDA___________________________________6 995 735_________7 451 841________94% II. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. opublikowała raporty EBI: 1) EBI 14/2019 bieżący w dniu 2019-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2019. 2) EBI 15/2019 kwartalny w dniu 2019-08-14 Raport Kwartalny za II kwartał 2019. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. nie publikowała raportów ESPI. III. W październiku Spółka planuje opublikować następujące raporty: 1) Raport miesięczny za wrzesień 2019, który zostanie opublikowany do 14 października 2019 roku. Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 listopada 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".
Plik
Raport miesięczny za sierpień 19.pdf (80 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Adrian KiedrowskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Balticon SA
BALTICON
2019-10-14 raport miesięczny IX.2019
2019-09-14 raport miesięczny VIII.2019
2019-08-14 SA-Q2
2019-08-14 raport miesięczny VII.2019
2019-07-14 raport miesięczny VI.2019
2019-07-12 planowane połączenie spółki Balticon Contenedores S.L. ze spółkami Balticon Depot sp. z o.o. oraz Balticon Service sp. z o.o.
2019-06-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-14 raport miesięczny V.2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d