pixelg
raport miesięczny VIII.2019 - 2019-09-14 - BALTICON (BALTICON)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

raport miesięczny VIII.2019 - komunikat spółki BALTICON (BALTICON) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBALTICON
Nazwa skrócona jednostkiBLT
Numer w roku:16/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2019. Raport zawiera: I. Wyniki finansowe Emitenta za lipiec 2019. II. Zestawienie raportów EBI i ESPI opublikowanych przez Emitenta w sierpniu 2019. III. Kalendarz inwestora na wrzesień 2019. I. RZiS - wybrane pozycje Narastająco_________________________01-07/2019[PLN]__01-07/2018[PLN]__Dynamika Przychody ze sprzedaży_______________100 360 289________88 536 049________113% Zysk/strata ze sprzedaży_________________2 634 404_________4 171 440________63% Zysk/strata z działalności operacyjnej____2 208 423_________3 756 902________59% Zysk/strata brutto________________________1 917 724_________2 937 651________65% EBITDA___________________________________6 995 735_________7 451 841________94% II. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. opublikowała raporty EBI: 1) EBI 14/2019 bieżący w dniu 2019-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2019. 2) EBI 15/2019 kwartalny w dniu 2019-08-14 Raport Kwartalny za II kwartał 2019. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. nie publikowała raportów ESPI. III. W październiku Spółka planuje opublikować następujące raporty: 1) Raport miesięczny za wrzesień 2019, który zostanie opublikowany do 14 października 2019 roku. Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 listopada 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".
Plik
Raport miesięczny za sierpień 19.pdf (80 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Adrian KiedrowskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Balticon SA
BALTICON
2020-05-30 SA-R
2020-05-27 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-05-14 SA - Q1
2020-05-14 raport miesięczny IV.2020
2020-04-14 raport miesięczny III.2020
2020-04-01 wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-03-14 raport miesięczny II.2020
2020-02-14 SA - Q4

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy