pixelg
kupno akcji własnych - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

kupno akcji własnych

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2019
Data sporządzenia:2019-06-03
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: Emitent , Spółka ) niniejszym informuje, iż w dniu 3 czerwca 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Santander Biura Maklerskiego z siedzibą w Warszawie ( BM ), który wykonując postanowienia Umowy z dnia 2 grudnia 2015 roku o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta ( Umowa ), nabył na rachunek własny Spółki akcje Emitenta zgodnie z poniższymi danymi:

1) Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały Zarządu nr 2/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą 23/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, z uwzględnieniem późniejszych zmian dokonanych odpowiednio uchwałami Zarządu: nr 1/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku; nr 1/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz nr 1/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz uchwałami Walnych Zgromadzeń: nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, nr 21/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku oraz nr 18/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku.
2) BM dokonało w dniach 29-31 maja 2019 roku nabycia na rachunek Spółki 16.833 akcji Emitenta. Łączna wartość transakcji wyniosła 9.511,45 zł.
3) Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 0,565 złotych za jedną akcję.
4) Nabyte akcje o wartości nominalnej 0,50 zł każda, stanowią 0,02 % w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 0,02 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5) Celem nabycia akcji własnych Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych.
6) Spółka na rachunku własnym posiada obecnie łącznie 2.653.091 akcji własnych, stanowiących 2,54 % kapitału zakładowego i uprawniających do 2.653.091 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,54 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.


W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 29-31.05.2019.Postawa prawna:
art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki
PlikOpis
BBD _zestawienie_transakcji_29-31.05.2019.pdfZestawienie transakcji 29-31.05.2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-03Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2019-06-03Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński


Nazwa jednostki:BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska, Plac Unii, Budynek A 2, 02-566 Warszawa
Telefon:22 204 00 40
Fax:22 204 00 41
Email:fundusz@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR