pixelg
kupno akcji własnych - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

kupno akcji własnych

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr39/2019
Data sporządzenia:2019-08-21
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: Emitent , Spółka ) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie (dalej: BM ), z którego wynika, iż realizując Program Skupu Akcji Własnych Emitenta, uchwalony w dniu 8 lipca 2019 roku, BM nabył na rachunek Spółki akcje Spółki zgodnie z poniższymi danymi:

1) Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 29/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku;
2) BM dokonało w dniach 19-20 sierpnia 2019 roku nabycia na rachunek Spółki łącznie 31.518 akcji Emitenta. Łączna wartość transakcji wyniosła 16.418,20 zł.

3) Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 0,5209 złotych za jedną akcję.

4) Nabyte akcje w powyższych transakcjach, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, stanowią 0,03% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 0,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5) Celem nabycia akcji własnych Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych.

6) Po powyższym nabyciu Spółka posiada na rachunku własnym 3.040.295 akcji własnych, stanowiących 2,91 % kapitału zakładowego i uprawniających do 3.040.295 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,91 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Akcje własne w liczbie 2.724.000 akcji Spółka nabyła w okresie do 19 czerwca 2019 roku w ramach dotychczasowego (zakończonego z dniem 19 czerwca 2019 roku) programu skupu akcji własnych obowiązującego od 2015 roku.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 19-20.08.2019 roku.


Postawa prawna:
art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Załączniki
PlikOpis
BBD_zestawienie_transakcji_19-20.08.19.pdfZestawienie transakcji 19-20.08.2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-21Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2019-08-21Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński


Nazwa jednostki:BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska, Plac Unii, Budynek A 2, 02-566 Warszawa
Telefon:22 204 00 40
Fax:22 204 00 41
Email:fundusz@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR