pixelg
powołanie zarządu - 2019-05-29 - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (BBIDEV)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie zarządu - komunikat spółki BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (BBIDEV) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2019

Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z upływem aktualnie trwającej trzyletniej kadencji Członków Zarządu, podjęła uchwały w sprawie powołania Zarządu BBI Development S.A. na kolejną, XII kadencję.
Kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018. Rada Nadzorcza w wyniku podjętych uchwał powołała dotychczasowy skład Zarządu:

Pan Michał Skotnicki Prezes Zarządu,
Pan Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu, Pan Piotr Litwiński Członek Zarządu, Pan Krzysztof Tyszkiewicz - Członek Zarządu.

Michał Skotnicki

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu François Rabelais w Tours we Francji (studia magisterskie), ze specjalizacją w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa handlu międzynarodowego (dyplom Centre de Droit du Commerce International). W latach 1999 2003 r. prowadził zajęcia z zakresu prawa cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 r. prowadzi projekty deweloperskie, szczególnie związane z warszawskim rynkiem nieruchomości.

Obok funkcji Prezesa Zarządu Emitenta pełni m.in. funkcje: Prezesa Zarządu spółki Złota 44 sp. z o.o., Prezesa Zarządu spółki NPU sp. z o.o.; Prezesa Zarządu spółki PW Sp. z o.o. oraz Członka Rad Nadzorczych Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Projekt Rybaki - Łańsk Sp. z o.o., jest także Członkiem Rady Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Pan Michał Skotnicki posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami deweloperskimi.
Pan Michał Skotnicki, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Michał Skotnicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Rafał Szczepański

Jest absolwentem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbył także specjalistyczny kurs w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Aktualnie pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu BBI Development SA i Prezesa Zarządu Juvenes-Projekt Sp. z o.o. Pełni także funkcje kierownicze w ramach grupy m.in.: Prezesa Zarządu w spółce Realty 4 Management Sp. z o.o.; Członka Zarządu Zarządzanie SEZAM Sp. z o.o.; Członek Zarządu PW Sp. z o.o.; Prezesa Zarządu w spółce Projekt Rybaki Łańsk Sp. z o.o.
Do jego kompetencji należy pozyskiwanie nowych projektów dla spółki, a także nadzór nad polityką sprzedażową i marketingową.
Pan Rafał Szczepański posiada bogate doświadczenie w aktywizacji przedsięwzięć developerskich. Przy jego aktywnym udziale zostały powołane spółki celowe do realizacji takich projektów jak Plac Unii, Nowy Sezam, Centrum Praskie Koneser i ZŁOTA 44 w Warszawie.

Obok działalności stricte biznesowej Pan Rafał Szczepański prowadzi szeroką działalność społeczną. Wspólnie ze Związkiem Powstańców Warszawskich założył Fundację Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego w listopadzie 2017 r. Jest także inicjatorem budowy pomnika bohatera generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego.
Pan Rafał Szczepański jest także pomysłodawcą cyklu książek poświęconych historii Warszawy oglądanej przez pryzmat inwestycji prowadzonych przez spółkę BBI Development SA.
Za działalność społeczną na rzecz stolicy i Mazowsza Rafał Szczepański został uhonorowany medalami: Zasłużony dla Warszawy i PRO MASOVIA . W maju 2015 r. za działalność publiczną Rafał Szczepański został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pan Rafał Szczepański, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Rafał Szczepański nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Piotr Litwiński

Jest absolwentem wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Calgary. W latach 1992-1996 był zatrudniony w polskim przedstawicielstwie kanadyjskiego holdingu inwestycyjnego International UNP Holdings na stanowiskach, między innymi, analityka oraz junior asset managera. Od 1996 do 1999 pracował jako analityk, a następnie zarządzający portfelem pakietów mniejszościowych w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym. W latach 2000-2005 pełnił funkcję Dyrektora ds. Operacji i Analiz, Członka Zarządu Dyrektora Finansowego oraz Likwidatora Spółki Polskie Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Diament SA.
Obok funkcji Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego Emitenta pełni także następujące funkcje: Prezesa Zarządu w Spółce Realty 3 Management Sp. z o.o., Członka Zarządu Złota 44 sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej spółki NPU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, Członka Zarządu Funduszu IMMOBILIA Fund Sicav SIF.

Pan Piotr Litwiński, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Piotr Litwiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Krzysztof Tyszkiewicz

W 1996 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od blisko 25 lat aktywnie pełni funkcję project managera i projektanta, zarządzając projektami pierwotnie spółki Juvenes spółka z o.o., a obecnie Emitenta. Kierowany przez niego zespół projektowy spółek JKKT Sp. z o.o. (do 2005 roku) oraz Juvenes Spółka z o.o. i Juvenes Projekt Spółka z o.o. odpowiadał za znaczące i wyróżniane projekty, w tym m.in. Fabryki Kosmetyków Bell w Józefowie, budynku kinowo-usługowo-biurowego Centrum Praha , Rezydencji Foksal, Foksal City, Domaniewska Office Hub, Centrum Marszałkowska, budynków należących do zespołu Centrum Praskiego Koneser, w tym Google for Startups Campus Warsaw, Muzeum Wódki Polskiej, Hotelu Moxy i innych, a także szeregu innych budynków apartamentowych i biurowych. Kierując zespołem project managerskim odpowiadał za realizację wszystkich projektów deweloperskich Emitenta, w tym takich projektów jak Placu Unii, Złota 44, Centrum Praskie Koneser.
W ramach prowadzonej działalności społecznej, poświęconej przede wszystkim problematyce rewitalizacji i ochrony zabytków na warszawskiej Pradze latach 2009-2013 pełnił funkcję przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga Północ. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Monopol Warszawski .

Obok funkcji Członka Zarządu Emitenta pełni także następujące funkcje: Zastępcy Prezesa Zarządu w spółce Juvenes-Symfonia Sp. z o.o.; Zastępcy Prezesa Zarządu w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Juvenes; Wiceprezesa Zarządu Juvenes-Projekt Sp. z o.o.; Prezesa Zarządu Juvenes-Serwis Sp. z o.o.; Członka Zarządu Nasza Symfonia Sp. z o.o.; Członka Zarządu Nowa Symfonia Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Tyszkiewicz, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Krzysztof Tyszkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-29Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2019-05-29Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński


Nazwa jednostki:BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska, Plac Unii, Budynek A 2, 02-566 Warszawa
Telefon:22 204 00 40
Fax:22 204 00 41
Email:fundusz@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy