powołanie zarządu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

powołanie zarządu

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2019

Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z upływem aktualnie trwającej trzyletniej kadencji Członków Zarządu, podjęła uchwały w sprawie powołania Zarządu BBI Development S.A. na kolejną, XII kadencję.
Kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018. Rada Nadzorcza w wyniku podjętych uchwał powołała dotychczasowy skład Zarządu:

Pan Michał Skotnicki Prezes Zarządu,
Pan Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu, Pan Piotr Litwiński Członek Zarządu, Pan Krzysztof Tyszkiewicz - Członek Zarządu.

Michał Skotnicki

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu François Rabelais w Tours we Francji (studia magisterskie), ze specjalizacją w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa handlu międzynarodowego (dyplom Centre de Droit du Commerce International). W latach 1999 2003 r. prowadził zajęcia z zakresu prawa cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 r. prowadzi projekty deweloperskie, szczególnie związane z warszawskim rynkiem nieruchomości.

Obok funkcji Prezesa Zarządu Emitenta pełni m.in. funkcje: Prezesa Zarządu spółki Złota 44 sp. z o.o., Prezesa Zarządu spółki NPU sp. z o.o.; Prezesa Zarządu spółki PW Sp. z o.o. oraz Członka Rad Nadzorczych Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Projekt Rybaki - Łańsk Sp. z o.o., jest także Członkiem Rady Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Pan Michał Skotnicki posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami deweloperskimi.
Pan Michał Skotnicki, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Michał Skotnicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Rafał Szczepański

Jest absolwentem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbył także specjalistyczny kurs w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Aktualnie pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu BBI Development SA i Prezesa Zarządu Juvenes-Projekt Sp. z o.o. Pełni także funkcje kierownicze w ramach grupy m.in.: Prezesa Zarządu w spółce Realty 4 Management Sp. z o.o.; Członka Zarządu Zarządzanie SEZAM Sp. z o.o.; Członek Zarządu PW Sp. z o.o.; Prezesa Zarządu w spółce Projekt Rybaki Łańsk Sp. z o.o.
Do jego kompetencji należy pozyskiwanie nowych projektów dla spółki, a także nadzór nad polityką sprzedażową i marketingową.
Pan Rafał Szczepański posiada bogate doświadczenie w aktywizacji przedsięwzięć developerskich. Przy jego aktywnym udziale zostały powołane spółki celowe do realizacji takich projektów jak Plac Unii, Nowy Sezam, Centrum Praskie Koneser i ZŁOTA 44 w Warszawie.

Obok działalności stricte biznesowej Pan Rafał Szczepański prowadzi szeroką działalność społeczną. Wspólnie ze Związkiem Powstańców Warszawskich założył Fundację Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego w listopadzie 2017 r. Jest także inicjatorem budowy pomnika bohatera generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego.
Pan Rafał Szczepański jest także pomysłodawcą cyklu książek poświęconych historii Warszawy oglądanej przez pryzmat inwestycji prowadzonych przez spółkę BBI Development SA.
Za działalność społeczną na rzecz stolicy i Mazowsza Rafał Szczepański został uhonorowany medalami: Zasłużony dla Warszawy i PRO MASOVIA . W maju 2015 r. za działalność publiczną Rafał Szczepański został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pan Rafał Szczepański, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Rafał Szczepański nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Piotr Litwiński

Jest absolwentem wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Calgary. W latach 1992-1996 był zatrudniony w polskim przedstawicielstwie kanadyjskiego holdingu inwestycyjnego International UNP Holdings na stanowiskach, między innymi, analityka oraz junior asset managera. Od 1996 do 1999 pracował jako analityk, a następnie zarządzający portfelem pakietów mniejszościowych w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym. W latach 2000-2005 pełnił funkcję Dyrektora ds. Operacji i Analiz, Członka Zarządu Dyrektora Finansowego oraz Likwidatora Spółki Polskie Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Diament SA.
Obok funkcji Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego Emitenta pełni także następujące funkcje: Prezesa Zarządu w Spółce Realty 3 Management Sp. z o.o., Członka Zarządu Złota 44 sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej spółki NPU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, Członka Zarządu Funduszu IMMOBILIA Fund Sicav SIF.

Pan Piotr Litwiński, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Piotr Litwiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Krzysztof Tyszkiewicz

W 1996 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od blisko 25 lat aktywnie pełni funkcję project managera i projektanta, zarządzając projektami pierwotnie spółki Juvenes spółka z o.o., a obecnie Emitenta. Kierowany przez niego zespół projektowy spółek JKKT Sp. z o.o. (do 2005 roku) oraz Juvenes Spółka z o.o. i Juvenes Projekt Spółka z o.o. odpowiadał za znaczące i wyróżniane projekty, w tym m.in. Fabryki Kosmetyków Bell w Józefowie, budynku kinowo-usługowo-biurowego Centrum Praha , Rezydencji Foksal, Foksal City, Domaniewska Office Hub, Centrum Marszałkowska, budynków należących do zespołu Centrum Praskiego Koneser, w tym Google for Startups Campus Warsaw, Muzeum Wódki Polskiej, Hotelu Moxy i innych, a także szeregu innych budynków apartamentowych i biurowych. Kierując zespołem project managerskim odpowiadał za realizację wszystkich projektów deweloperskich Emitenta, w tym takich projektów jak Placu Unii, Złota 44, Centrum Praskie Koneser.
W ramach prowadzonej działalności społecznej, poświęconej przede wszystkim problematyce rewitalizacji i ochrony zabytków na warszawskiej Pradze latach 2009-2013 pełnił funkcję przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga Północ. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Monopol Warszawski .

Obok funkcji Członka Zarządu Emitenta pełni także następujące funkcje: Zastępcy Prezesa Zarządu w spółce Juvenes-Symfonia Sp. z o.o.; Zastępcy Prezesa Zarządu w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Juvenes; Wiceprezesa Zarządu Juvenes-Projekt Sp. z o.o.; Prezesa Zarządu Juvenes-Serwis Sp. z o.o.; Członka Zarządu Nasza Symfonia Sp. z o.o.; Członka Zarządu Nowa Symfonia Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Tyszkiewicz, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Krzysztof Tyszkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-29Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2019-05-29Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński


Nazwa jednostki:BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska, Plac Unii, Budynek A 2, 02-566 Warszawa
Telefon:22 204 00 40
Fax:22 204 00 41
Email:fundusz@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BBI Development SA
BBIDEV
2019-09-12 rejestracja w KRS obniżenie kapitału zakładowego
2019-08-21 kupno akcji własnych
2019-08-19 kupno akcji własnych
2019-08-12 kupno akcji własnych
2019-08-05 kupno akcji własnych
2019-07-29 kupno akcji własnych
2019-07-22 kupno akcji własnych
2019-07-15 kupno akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d