pixelg
zakończenie programu skupu akcji własnych - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zakończenie programu skupu akcji własnych

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr24/2019

Data sporządzenia: 2019-06-18
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Zakończenie (skrócenie) Programu Skupu Akcji Własnych w związku z zamierzonym umorzeniem akcji.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę, na mocy której postanowiono o zakończeniu dotychczasowego Programu Skupu Akcji Własnych, w związku z zamierzonym podjęciem uchwały o umorzeniu akcji własnych, co nastąpić ma na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku. Stosownie do przedmiotowej uchwały Zarządu termin zakończenia dotychczasowego Programu Skupu Akcji Własnych określono na 19 czerwca 2019 roku (dotychczasowy termin zakończenia to 30 czerwca 2019 roku).
Dotychczasowy Program Skupu Akcji Własnych przewiduje, iż skup akcji własnych zakończy się w dniu 30 czerwca 2019 roku. Na dzień 25 czerwca 2019 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziano umorzenie akcji własnych nabytych w toku obecnie trwającego Programu Skupu Akcji Własnych. Operacja umorzenia akcji własnych wymaga, aby na dzień podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych, wszystkie akcje własne, nabyte w ramach Programu Skupu Akcji Własnych i podlegające umorzeniu, były zapisane na rachunku papierów wartościowych należącym do Emitenta. Uwzględniając terminy rozliczenia transakcji przez KDPW, ostatnim dniem realizacji Programu Skupu Akcji Własnych przed ich umorzeniem powinien być dzień 19 czerwca 2019 roku. Dlatego też termin zakończenia dotychczasowego Programu Skupu Akcji Własnych został wyznaczony na ten właśnie dzień. Po tym dniu Emitent nie będzie dokonywał nabycia akcji własnych w ramach dotychczasowego programu. Jednocześnie Emitent informuje, że nabywanie akcji własnych będzie możliwe, jednak już na podstawie nowego Programu Skupu Akcji Własnych, jeżeli Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2019 roku upoważni Zarząd do uchwalenia i realizacji nowego programu.Postawa prawna:
art. 2 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-18Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2019-06-18Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński


Nazwa jednostki:BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska, Plac Unii, Budynek A 2, 02-566 Warszawa
Telefon:22 204 00 40
Fax:22 204 00 41
Email:fundusz@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR