pixelg
zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla projektu Małe Błonia w Szczecinie - 2019-12-20 - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (BBIDEV)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla projektu Małe Błonia w Szczecinie - komunikat spółki BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (BBIDEV) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr56/2019

Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla projektu Małe Błonia w Szczecinie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: Emitent , Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52 z dnia 2 grudnia 2019 r. informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 roku zakończył proces przeglądu opcji strategicznych dla projektu Małe Błonia w Szczecinie (dalej Projekt ; Małe Błonia ), realizowanego przez spółkę zależną Emitenta: Realty 2 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 10 sp.k. (dalej: PD10 ).

W wyniku przeprowadzonej analizy, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania wewnętrzne Projektu (w szczególności możliwe do osiągnięcia wyniki i przepływy finansowe przedsięwzięcia opartego na wytwarzaniu i sprzedaży powierzchni mieszkaniowych w obrębie Małych Błoni), jak również zważywszy na uwarunkowania zewnętrzne wobec Projektu (wynikające z priorytetów w ramach grupy kapitałowej Emitenta w zakresie realizowanych inwestycji i przepływów finansowych), Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie dotychczasowej strategii wobec Projektu.

W ramach nowej strategii dla Małych Błoni, Emitent będzie koncentrował się na przyśpieszeniu realizacji przepływów finansowych z Projektu, poprzez sprzedaż posiadanych w Projekcie nieruchomości w obecnym ich stanie.
Emitent nie będzie już zatem realizował w ramach Małych Błoni inwestycji, polegającej na budowie powierzchni mieszkalnych.

Celem strategii jest całkowita redukcja zaangażowania Emitenta w Projekt, biorąc pod uwagę harmonogram i możliwe do uzyskania wartości zbywcze posiadanych aktywów. Emitent będzie szacował wpływ powyższej zmiany strategii na sprawozdania finansowe na podstawie przeprowadzanych wycen i z uwzględnieniem sytuacji rynkowej oraz uzyskiwalnych cen transakcyjnych.
Pozyskane z Projektu środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszą redukcję zadłużenia Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-20Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2019-12-20Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński


Nazwa jednostki:BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska, Plac Unii, Budynek A 2, 02-566 Warszawa
Telefon:22 204 00 40
Fax:22 204 00 41
Email:fundusz@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR