pixelg
zawarcie aneksu do umowy kredytowej w projekcie Centrum Praskie KONESER - 2019-10-29 - BBI Development SA (BBIDEV)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie aneksu do umowy kredytowej w projekcie Centrum Praskie KONESER - komunikat spółki BBI Development SA (BBIDEV) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr46/2019

Data sporządzenia: 2019-10-29
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej w projekcie Centrum Praskie KONESER.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
BBI Development S.A. (dalej: Emitent ) w nawiązaniu do raportu nr 37/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., informuje, że w dniu dzisiejszym spółka celowa Centrum Praskie KONESER sp. z o.o. sp. k. (dalej: CPK ) zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: Bank ) aneks do umowy kredytu dotyczącej finansowania Kwartału Centralnego z dnia 10 listopada 2016 r. (dalej: Aneks ).
Na podstawie Aneksu Bank zwiększył całkowite zaangażowanie Banku w ramach transzy inwestycyjnej do kwoty 110.000.000 EUR na dzień zawarcia niniejszego Aneksu.

Data ostatecznej spłaty transzy inwestycyjnej została określona na wcześniejszą z trzech dat :
a) 5 lat od daty konwersji, której CPK zamierza dokonać do końca 2019 roku; b) 30 września 2024 r.
c) lub w przypadku wcześniejszej spłaty całości zadłużenia.

W związku ze zwiększeniem kwoty kredytu w ramach transzy inwestycyjnej CPK zobowiązane zostało do dokonania zmian w dokumentach zabezpieczeń rzeczowych i finansowych, poprzez zwiększenie kwot tych zabezpieczeń. W szczególności: kwota hipotek ustanowionych na zabezpieczenie transzy inwestycyjnej na nieruchomościach, na których projekt jest realizowany - została zwiększona do kwoty 220.000.000 EUR, zaś kwota zastawów rejestrowych ustanowionych na składnikach majątku CPK oraz na ogóle praw i obowiązków oraz udziałach w komplementariuszu CPK została zwiększona do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 220.000.000 EUR.
Zwiększenie kwoty finansowania w transzy inwestycyjnej umożliwia dokonanie konwersji kredytu budowlanego, a tym samym jest krokiem przygotowującym do komercjalizacji projektu poprzez jego sprzedaż.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-29Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2019-10-29Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński


Nazwa jednostki:BBI Development SA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska 2, 02-566 Warszawa
Telefon:(22) 204 00 40
Fax:(22) 204 00 41
Email:biuro@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
BBI Development SA
BBIDEV
2020-06-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-23 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-06-18 SA - QSr1
2020-05-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-25 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-05-13 SA - RS
2020-05-13 SA - R
2020-04-27 zmiana terminów publikacji SA-R i SA-RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy