pixelg
zawarcie umowy w sprawie finansowania pomostowego projektu - 2019-12-04 - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (BBIDEV)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy w sprawie finansowania pomostowego projektu - komunikat spółki BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (BBIDEV) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr53/2019

Data sporządzenia: 2019-12-04
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Zawarcie umowy w sprawie finansowania pomostowego projektu Roma Tower , realizowanego w Warszawie u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 roku spółka współkontrolowana przez Emitenta - PW sp. z o.o. sp.k. (dalej: PW ), realizująca, wspólny z Archidiecezją Warszawską i Parafią pw. św. Barbary, projekt Wieża u zbiegu ul. Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie, zawarła z inwestorem (polskim podmiotem) umowę pożyczki ( Umowa ) w maksymalnej kwocie 25 milionów złotych. Umowa Pożyczki przewiduje, że kwota pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach, pierwsza transza w kwocie 10 mln PLN w maksymalnym terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia Umowy oraz druga transza w kwocie 15 mln PLN w maksymalnym terminie do 31 grudnia 2021 roku. Termin spłaty pożyczki określono na 30 czerwca 2022 roku.

Z tytułu pożyczki PW będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy odsetek w oparciu o wskaźnik WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększony o marżę pożyczkodawcy, której wysokość nie odbiega od warunków rynkowych dla podobnych pożyczek. Wypłata poszczególnych transz pożyczki jest uzależniona od spełnienia przewidzianych Umową warunków wypłat, w tym ustanowienia przewidzianych zabezpieczeń na wyodrębnionych już działkach.
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki są: a) hipoteka na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym PW (początkowo do kwoty 15 mln PLN, zaś docelowo przy wypłacie drugiej transzy - do kwoty 37,5 mln PLN);
b) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się przez PW egzekucji (początkowo do kwoty 15 mln PLN, zaś docelowo przy wypłacie drugiej transzy - do kwoty 37,5 mln PLN);
c) weksel własny in blanco wystawiony przez PW, wraz z deklaracją wekslową (początkowo do kwoty 15 mln PLN, zaś docelowo przy wypłacie drugiej transzy - do kwoty 37,5 mln PLN).

Środki pozyskane z pożyczki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie dalszych prac przygotowawczych (w tym rozbiórkowych) oraz innych kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego oraz częściowe zrefinansowanie już poniesionych nakładów.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR informacja poufna


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-04Michał Skotnicki Prezes ZarząduMichał Skotnicki
2019-12-04Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński


Nazwa jednostki:BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska, Plac Unii, Budynek A 2, 02-566 Warszawa
Telefon:22 204 00 40
Fax:22 204 00 41
Email:fundusz@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BBI Development SA
BBIDEV
2020-06-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-23 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-06-18 SA - QSr1
2020-05-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-25 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-05-13 SA - RS
2020-05-13 SA - R
2020-04-27 zmiana terminów publikacji SA-R i SA-RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy