pixelg
przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2019

Data sporządzenia: 2019-09-04
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie ( dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ( Rozporządzenie MAR ) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE, informuje, że w związku z uchwałą nr 4/07/2019 Rady Nadzorczej z dnia 17 lipca 2019 r., stwierdzającą ziszczenie się warunku dotyczącego przyznania drugiej transzy warrantów subskrypcyjnych serii A za Drugi Rok Realizacji Programu Motywacyjnego, oznaczonych jako A2, według założeń określonych w uchwale nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu Emitenta oraz kluczowych pracowników, Emitent w dniu 4 września 2019 roku przydzielił 18.121 Warrantów Subskrypcyjnych serii A2, z czego: 1) 3.886 Warrantów Subskrypcyjnych zostało przydzielonych Panu Mirosławowi Koszanemu - Prezesowi Zarządu,
2) 3.886 Warrantów Subskrypcyjnych zostało przydzielonych Panu Romanowi Wąsikiewiczowi Członkowi Zarządu.
Pozostała liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii A oznaczonych jako A2 tj. 10.349 została przydzielona w dniu 4 września 2019 r., Kluczowym Pracownikom Emitenta Uczestnikom Programu Motywacyjnego. Jeden Warrant Subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji na okaziciela serii J, o których mowa w uchwale nr 19 Walnego Zgromadzenia Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r.
Warranty subskrypcyjne objęte zostały nieodpłatnie. Cena emisyjna akcji serii J, które będą obejmowane w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych wynosi 1 zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-04Mirosław KoszanyRoman Wąsikiewicz
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Adres:ALBATROSÓW 2, 30-716 KRAKÓW
Telefon:+48 (12) 65-18-281
Fax:+48 (12) 65-18-280
Email:BIURO@BIK.COM.PL
www:WWW.BIK.COM.PL
NIP:676-110-99-14
REGON:351062897

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR