pixelg
przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego - 2019-09-04 - BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (BIK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego - komunikat spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (BIK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2019

Data sporządzenia: 2019-09-04
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie ( dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ( Rozporządzenie MAR ) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE, informuje, że w związku z uchwałą nr 4/07/2019 Rady Nadzorczej z dnia 17 lipca 2019 r., stwierdzającą ziszczenie się warunku dotyczącego przyznania drugiej transzy warrantów subskrypcyjnych serii A za Drugi Rok Realizacji Programu Motywacyjnego, oznaczonych jako A2, według założeń określonych w uchwale nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu Emitenta oraz kluczowych pracowników, Emitent w dniu 4 września 2019 roku przydzielił 18.121 Warrantów Subskrypcyjnych serii A2, z czego: 1) 3.886 Warrantów Subskrypcyjnych zostało przydzielonych Panu Mirosławowi Koszanemu - Prezesowi Zarządu,
2) 3.886 Warrantów Subskrypcyjnych zostało przydzielonych Panu Romanowi Wąsikiewiczowi Członkowi Zarządu.
Pozostała liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii A oznaczonych jako A2 tj. 10.349 została przydzielona w dniu 4 września 2019 r., Kluczowym Pracownikom Emitenta Uczestnikom Programu Motywacyjnego. Jeden Warrant Subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji na okaziciela serii J, o których mowa w uchwale nr 19 Walnego Zgromadzenia Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r.
Warranty subskrypcyjne objęte zostały nieodpłatnie. Cena emisyjna akcji serii J, które będą obejmowane w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych wynosi 1 zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-04Mirosław KoszanyRoman Wąsikiewicz
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Adres:ALBATROSÓW 2, 30-716 KRAKÓW
Telefon:+48 (12) 65-18-281
Fax:+48 (12) 65-18-280
Email:BIURO@BIK.COM.PL
www:WWW.BIK.COM.PL
NIP:676-110-99-14
REGON:351062897

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy