pixelg
rejestracja w KRS połączenia z Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 sp. z o. o. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

rejestracja w KRS połączenia z Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 sp. z o. o.

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2019

Data sporządzenia: 2019-07-31
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Wpis połączenia Emitenta ze spółką zależną - Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR ) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportów bieżących: 1) Numer 15/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w przedmiocie informacji o przyjęciu i uzgodnieniu planu połączenia Emitenta ze spółką zależną - Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.;
2) Numer 16/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w przedmiocie pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną - Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.;
3) Numer 20/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w przedmiocie drugiego zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitenta ze Spółką zależną - Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.; niniejszym informuje, że w dniu 31 lipca 2019 roku - na podstawie informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - powziął informację o dokonaniu w dniu 31 lipca 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Emitenta połączenia Emitenta jako Spółki Przejmującej ze spółką zależną Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Spółką Przejmowaną.
Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) w trybie art. 516 §6 KSH tj. przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączeniowej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, jak również ze względu na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Emitenta oraz bez zmiany statutu Emitenta. Zgodnie z art. 493 §2 KSH połączenia następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej tj. Emitenta. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej. Na mocy art. 494 §1 KSH Emitent z dniem połączenia wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przejmowanej.
Informacja o wpisie połączenia Emitenta została zakwalifikowana jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na zmianę struktury Grupy Kapitałowej Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-31Mirosław KoszanyRoman Wąsikiewicz
Prezes ZarząduCzłonek


Nazwa jednostki:BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Adres:ALBATROSÓW 2, 30-716 KRAKÓW
Telefon:+48 (12) 65-18-281
Fax:+48 (12) 65-18-280
Email:BIURO@BIK.COM.PL
www:WWW.BIK.COM.PL
NIP:676-110-99-14
REGON:351062897

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR