pixelg
zmiana terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zmiana terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr33/2019

Data sporządzenia: 2019-08-21
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Zmiana terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR ) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r., nr 22/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz nr 30/2019 z dnia 31 lipca 2019 r., dot. zawarcia przedwstępnej umowy przeniesienia własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Orląt Lwowskich, na której znajduje się Centrum Logistyczne składające się z hali nr 1, nr 3 i nr 4, wraz z własnością posadowionych na tej nieruchomości budynków (dalej Umowa), oraz zmianą terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2019 r., spółka zależna od Emitenta - Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), wraz ze spółką MIR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Kupujący) ustaliły nowy terminu zawarcia umowy przyrzeczonej na dzień 27 sierpnia 2019 roku. Zawarcie umowy przyrzeczonej w dniu 21 sierpnia 2019 roku nie było możliwe z przyczyn organizacyjnych.
Informacja o zmianie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umowy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-21Mirosław Koszany
Roman Wąsikiewicz
Prezes Zarządu
Członek Zarządu


Nazwa jednostki:BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Adres:ALBATROSÓW 2, 30-716 KRAKÓW
Telefon:+48 (12) 65-18-281
Fax:+48 (12) 65-18-280
Email:BIURO@BIK.COM.PL
www:WWW.BIK.COM.PL
NIP:676-110-99-14
REGON:351062897

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR