pixelg
korekta RB dot. akcji w posiadaniu Piotra Chrobota - 2019-07-19 - BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA (BINARY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta RB dot. akcji w posiadaniu Piotra Chrobota - komunikat spółki BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA (BINARY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2019
Data sporządzenia:2019-07-19
Skrócona nazwa emitenta
BINARY HELIX S.A.
Temat
Korekta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U 2013 poz. 1382 z późn. zm.), Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19.07.2019 roku powziął informację o wpływie korekty zawiadomienia z dnia 02.07.2019 roku otrzymanego od Piotra Chrobota w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o przekroczeniu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Binary Helix S.A.
Przedmiotową korektą zostało uzupełnione zawiadomienie Akcjonariusza z dnia 02.07.2019 r. o pkt.5 W dniu 01.07.2019 r. nie istniały podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje spółki Binary Heix S.A. oraz pkt.6 Według stanu na dzień 01.07.2019 r. nie istniały osoby, o których mowa w art.87 ust.1 Ustawy
Załączniki
PlikOpis
20190718 BHX CHROBOT zawiadomienie.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-19SŁAWOMIR HUCZAŁAPREZES ZARZĄDU


Nazwa jednostki:BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BINARY HELIX S.A.
Adres:Kalwaryjska 69 lok 9, 30-504 Kraków
Email:biuro@binaryhelix.eu
www:www.binaryhelix.eu
NIP:677-23-16-048
REGON:120754980

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Binary Helix SA
BINARY
2020-08-14 SA-Q2
2020-06-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-29 powołanie zarządu
2020-06-29 powołanie RN
2020-06-29 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN
2020-06-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-03 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy