pixelg
korekta SA-Q2 - 2019-08-21 - BINARY HELIX (BINARY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA-Q2 - komunikat spółki BINARY HELIX (BINARY) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBINARY HELIX
Nazwa skrócona jednostkiBHX
Numer w roku:13/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. opublikowanego w systemie EBI nr 12/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. Korekcie podlegają następujące dane dotyczące struktury akcjonariatu: W tabeli Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu nie został wykazany akcjonariusz, który przed publikacją przedmiotowego raportu przekroczył próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za II kwartał 2019. Zarząd Emitenta informuje, iż dokonał analizy przyczyn powstania błędu, wynikających z oczywistej pomyłki pisarskiej, które spowodowały konieczność dokonania korekty raportu za II kwartał 2019. Wdrożył dodatkowe mechanizmy kontrolne, celem zapewnienia dalszego sumiennego i starannego wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym przekazywania w raportach kwartalnych danych, które rzetelnie odzwierciedlają stan faktyczny, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości. PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "IInformacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Plik
BHX raport kwartalny za 2q2019 - korekta.pdf (1249 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Sławomir HuczałaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Binary Helix SA
BINARY
2020-06-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-29 powołanie zarządu
2020-06-29 powołanie RN
2020-06-29 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN
2020-06-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-03 SA - R
2020-05-25 zmiana terminu publikacji SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy