pixelg
korekta SA-Q2 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

korekta SA-Q2

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBINARY HELIX
Nazwa skrócona jednostkiBHX
Numer w roku:13/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. opublikowanego w systemie EBI nr 12/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. Korekcie podlegają następujące dane dotyczące struktury akcjonariatu: W tabeli Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu nie został wykazany akcjonariusz, który przed publikacją przedmiotowego raportu przekroczył próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za II kwartał 2019. Zarząd Emitenta informuje, iż dokonał analizy przyczyn powstania błędu, wynikających z oczywistej pomyłki pisarskiej, które spowodowały konieczność dokonania korekty raportu za II kwartał 2019. Wdrożył dodatkowe mechanizmy kontrolne, celem zapewnienia dalszego sumiennego i starannego wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym przekazywania w raportach kwartalnych danych, które rzetelnie odzwierciedlają stan faktyczny, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości. PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "IInformacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Plik
BHX raport kwartalny za 2q2019 - korekta.pdf (1249 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Sławomir HuczałaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Binary Helix SA
BINARY
2019-12-20 wybór audytora
2019-11-14 SA-Q3
2019-08-21 korekta SA-Q2
2019-08-14 SA - Q2
2019-07-19 korekta RB dot. akcji w posiadaniu Piotra Chrobota
2019-07-02 kupno akcji przez Piotra Chrobota
2019-07-01 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-05-31 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR