Raport miesięczny BioMaxima S.A. za grudzień 2017 r. - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY BIOMAXIMA S.A. ZA GRUDZIEŃ 2017 R.

2018-01-12 14:52:34

Nazwa jednostkiBIOMAXIMA
Nazwa skrócona jednostkiBMX
Numer w roku:2/2018
Rok bieżący:2018
        Zarząd BioMaxima SA, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2017 roku: w załączeniu.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Plik
Raport miesięczny za grudzień 2017 r BioMaxima SA.pdf (1290 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Łukasz UrbanPrezes Zarządu
Henryk LewczukWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d