pixelg
SA-Q3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-Q3

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-12
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SAFarmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-029LUBLIN
(kod pocztowy)(miejscowość)
UNIWERSYTECKA10
(ulica)(numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25)+48 (81) 533 80 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
712-25-91-951431249645
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży26 35723 1736 1175 448
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej3 43017179640
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem1 698-1 969394-463
Zysk (strata) netto958-2 076222-488
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 245-2 1401 914-503
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 170-1 602-272-377
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 3411 776-1 240418
Przepływy pieniężne netto, razem1 734-1 967402-462
Dane odpowiednio na dzień2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Aktywa razem83 37886 25519 06420 059
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania52 03555 85611 89812 990
Zobowiazania długoterminowe31 02133 5647 0937 806
Zobowiązania krótkoterminowe21 01422 2924 8055 184
Kapitał własny31 34230 4007 1667 070
Kapitał akcyjny62 33762 35214 25314 500
Średnia ważona liczba akcji w tys. szt.62 26060 55962 26060 559
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,02-0,030,00-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,02-0,030,00-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,500,500,120,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,500,500,120,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SF3Q2019.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-12Marcin PirógPrezes Zarządu
2019-11-12Piotr FicCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK
Adres:UNIWERSYTECKA 10, 20-029 LUBLIN
Telefon:+48 (81) 533 82 21 (do 25)
Fax:+48 (81) 533 80 60
NIP:712-25-91-951
REGON:431249645

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Biomed-Lublin WSiS SA
BIOMEDLUB
2020-01-20 powołanie członka RN
2020-01-17 rezygnacja członka RN
2019-12-30 akcje w posiadaniu Dariusza Kucowicza
2019-12-30 akcje w posiadaniu Dariusza Kucowicza
2019-12-30 kupno akcji przez podmiot powiązany
2019-12-30 kupno akcji przez podmiot powiązany
2019-12-20 rejestracja trzech nowych centrów krwiodawstwa z USA
2019-12-19 zawarcie aneksów do umowy dystrybucyjnej z Alpen Pharma AG

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR