pixelg
umowa na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 - 2019-11-04 - BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA (BIOMEDLUB)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

umowa na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 - komunikat spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA (BIOMEDLUB) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2019

Data sporządzenia: 2019-11-04
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Umowa na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA ("Emitent", ,,Spółka") informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. do Spółki wpłynęła umowa podpisana przez Ministra Zdrowia, w imieniu którego działa Dyrektor Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ( Kupujący ), przedmiotem której jest sprzedaż i dostawa przez Emitenta na rzecz Ministerstwa Zdrowia szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w łącznej ilości 100 000 (stu tysięcy) ampułek z terminami dostawy między styczniem a wrześniem 2020. Łączna wartość umowy wynosi 4 536 000 PLN.

Termin płatności ceny został określony w umowie na 30 dni od daty należycie zrealizowanej każdorazowej dostawy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

W ocenie Zarządu realizacja umowy wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe i przepływy pieniężne Spółki w kolejnych kwartałach.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-04Marcin PirógPrzes Zarządu
2019-11-04Piotr FicCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK
Adres:UNIWERSYTECKA 10, 20-029 LUBLIN
Telefon:+48 (81) 533 82 21 (do 25)
Fax:+48 (81) 533 80 60
NIP:712-25-91-951
REGON:431249645

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy