pixelg
raport miesięczny VIII.2019 - 2019-09-13 - BIO PLANET (BIOPLANET)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

raport miesięczny VIII.2019 - komunikat spółki BIO PLANET (BIOPLANET) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBIO PLANET
Nazwa skrócona jednostkiBIP
Numer w roku:16/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za sierpień 2019 r. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect .
Plik
Bio Planet SA raport miesięczny za sierpień 2019 r..pdf (79 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Sylwester StrużynaPrezes zarządu
Grzegorz MulikWiceprezes zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Bio Planet SA
BIOPLANET
2020-09-17 zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
2020-09-14 raport miesięczny VIII.2020
2020-08-14 SA - Q2
2020-08-14 raport miesięczny VII.2020
2020-07-29 zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
2020-07-29 zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
2020-07-14 raport miesięczny VI.2020
2020-07-01 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy