pixelg
zawarcie umowy z audytorem - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zawarcie umowy z audytorem

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBIO PLANET
Nazwa skrócona jednostkiBIP
Numer w roku:18/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej Emitent lub Spółka ) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 5 listopada 2019 roku umowy z biegłym rewidentem - Capital Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4206 (dalej Biegły Rewident ). Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest badanie przez Biegłego Rewidenta jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2019 i 31.12.2020 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wybór Biegłego Rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta w Uchwale nr 1 z dnia 29 października 2019 roku. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Sylwester StrużynaPrezes Zarządu
Grzegorz MulikWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Bio Planet SA
BIOPLANET
2020-02-14 SA-Q4
2020-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2020 r.
2020-01-14 terminarz raportów
2020-01-14 raport miesięczny XII.2019
2019-12-13 raport miesięczny XI.2019
2019-11-14 raport miesięczny X.2019
2019-11-14 SA - Q3
2019-11-05 zawarcie umowy z audytorem

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR