pixelg
korekta błędu podstawowego w SA-R - 2019-05-08 - BIZTECH KONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA (BIZTECH)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta błędu podstawowego w SA-R - komunikat spółki BIZTECH KONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA (BIZTECH) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2019

Data sporządzenia: 2019-05-08
Skrócona nazwa emitenta
BIZTECH KONSULTING S.A.
Temat
Korekta błędu podstawowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że podjął decyzję o korekcie błędu podstawowego w wysokości 457.286,73 zł, który pomniejszy kapitał zapasowy Spółki w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.
Korekta błędu podstawowego zmniejszająca kapitał zapasowy została dokonana w związku z kontrolą ZUS, za okres od maja 2014 r. do stycznia 2018 r. Organy kontroli zarzuciły Spółce, że osoby zatrudnione na umowę o pracę u Płatnika, były jednocześnie zatrudnione u innych podmiotów, z którymi Płatnik miał zawarte umowy o współpracy, a w konsekwencji zdaniem ZUS - składki odprowadzane przez Płatnika w rzeczywistości powinny być obliczane od wyższej podstawy, uwzględniając umowy zlecenie u innych podmiotów.
Spółka zgłosiła zastrzeżenia do ustaleń z kontroli, które dotyczą rzekomych nieprawidłowości Płatnika i uważa, że zarzuty dotyczące zaniżania składek ZUS są nieprawdziwe. Spółka podejmie kroki przewidziane przepisami prawa, aby odwołać się do Sądu od ustaleń kontroli ZUS.
Do dnia 07 maj 2019 r. Spółka nie otrzymała decyzji ZUS, a jedynie protokół kontroli. Jednak na wniosek biegłego rewidenta i w świetle art. 7 ustawy o rachunkowości zachowując zasadę ostrożności Spółka wyceniła skutki kontroli na kwotę 457.286,73 zł, co stanowi 75% wartości przedstawionej w protokole kontroli ZUS.
Korekta błędu podstawowego nie ma wpływu na rachunek zysków i start Emitenta za 2018 rok.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-08Sławomir ChabrosPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:BIZTECH KONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BIZTECH KONSULTING S.A.
Adres:Wolność 3A, 01-018 Warszawa
Telefon:+48 22 100 10 00
Fax:+48 22 100 10 99
NIP:5262756894

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BizTech Konsulting SA
BIZTECH
2020-01-31 SA - Q4
2020-01-21 terminarz raportów
2019-12-11 zamówienie od Auchan Polska sp. z o.o.
2019-11-13 SA-QS3 i SA-Q3
2019-09-20 umowa z NCR Polska na realizację projektu szkoleniowego.
2019-08-12 SA-Q2
2019-08-07 zmiana terminu publikacji SA-Q2
2019-07-25 prognoza wyników finansowych na 2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR