pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2019-05-15 - BIZTECH (BIZTECH)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki BIZTECH (BIZTECH) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBIZTECH
Nazwa skrócona jednostkiBTK
Numer w roku:5/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BizTech Konsulting S.A. na 11 czerwca 2019 r. oraz treść projektów uchwał. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Plik
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Biztech Konsulting S.A. na 11.06.2019.pdf (797 KB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biztech Konsulting_11.06.2019.pdf (390 KB)
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A. na dzień 11.06.2019 r.pdf (409 KB)
Liczba akcji i głosów w Biztech Konsulting SA.pdf (454 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Sławomir ChabrosPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BizTech Konsulting SA
BIZTECH
2020-06-24 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-24 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-14 SA - Q1
2020-05-12 SA - R
2020-03-25 zawarcie umowy z audytorem
2020-03-19 zakończenie subskrypcji akcji serii H.
2020-01-31 SA - Q4
2020-01-21 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy