pixelg
zmiany w RN - 2019-06-11 - BIZTECH (BIZTECH)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiany w RN - komunikat spółki BIZTECH (BIZTECH) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBIZTECH
Nazwa skrócona jednostkiBTK
Numer w roku:7/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2019 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej: pana Jana Madey, pana Andrzeja Gogolewskiego, panią Żanetę Govenlock, pana Piotra Jacka Govenlock, pana Krzysztofa Imiełowskiego. Jednocześnie ZWZA powołało w skład Rady Nadzorczej na nową kadencją: pana Jana Madey (Przewodniczący Rady Nadzorczej), panią Żanetę Govenlock, pana Piotra Jacka Govenlock, pana Krzysztofa Imiełowskiego, pana Jana Zabrodzkiego. Kadencja wszystkich powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 11 czerwca 2024 roku. Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o: panu Janu Madey, pani Żanecie Govenlock, panu Piotrze Jacku Govenlock, panu Krzysztofie Imiełowskim znajdują się w dokumencie informacyjnym z dnia 25 lipca 2017 r. Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o panu Janie Zabrodzkim przekazujemy w załączniku. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Plik
Informacje o powołanym członku RN_p.Zabrodzki.pdf (330 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Sławomir ChabrosPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BizTech Konsulting SA
BIZTECH
2020-09-16 zmiana adresu
2020-09-03 sprzedaż akcji przez członka zarządu
2020-08-12 umowa z MPWIK na dostawę oprogramowania
2020-08-12 akcje w posiadaniu Sławomira Chabrosa
2020-08-12 korekta SA-Q2
2020-08-11 akcje w posiadaniu Sławomira Chabrosa
2020-08-10 SA-Q2
2020-08-07 zmiana terminu publikacji SA-Q2

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy