pixelg
kupno akcji przez Rockbridge TFI SA - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

kupno akcji przez Rockbridge TFI SA

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr53/2019
Data sporządzenia:2019-11-19
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) (dalej: Ustawa ), Zarząd Bloober Team S.A. (dalej: Spółka") informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 Ustawy, zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 i art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Rockbridge TFI S.A.) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych (dalej: Fundusze ) zawiadomił w dniu dzisiejszym Spółkę, iż Fundusze przekroczyły próg 15 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie.

Przekroczenie progu 15 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia przez Rockbridge TFI S.A. z dniem 18 listopada 2019 r. zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ, w składzie którego portfela znajdują się akcje Spółki w liczbie 72.977 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem), które stanowią 4,13 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniają do 72.977 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 4,13 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ, Fundusze posiadały łącznie 260.094 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, które stanowiły 14,72 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 260.094 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,72 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przejęciu zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ, Fundusze posiadają łącznie 333.071 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 18,85 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniają do 333.071 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 18,85 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie pismo_15%_Bloober.pdfZawiadomienie akcjonariusza z 19.11.2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-19Piotr BabienoPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BLOOBER TEAM S.A.
Adres:Cystersów 9, 31-553 Kraków
NIP:676-238-58-17
REGON:120794317

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR