pixelg
kupno akcji przez Rockbridge TFI SA - 2019-11-19 - BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA (BLOOBER)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji przez Rockbridge TFI SA - komunikat spółki BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA (BLOOBER) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr53/2019
Data sporządzenia:2019-11-19
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) (dalej: Ustawa ), Zarząd Bloober Team S.A. (dalej: Spółka") informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 Ustawy, zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 i art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Rockbridge TFI S.A.) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych (dalej: Fundusze ) zawiadomił w dniu dzisiejszym Spółkę, iż Fundusze przekroczyły próg 15 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie.

Przekroczenie progu 15 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia przez Rockbridge TFI S.A. z dniem 18 listopada 2019 r. zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ, w składzie którego portfela znajdują się akcje Spółki w liczbie 72.977 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem), które stanowią 4,13 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniają do 72.977 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 4,13 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ, Fundusze posiadały łącznie 260.094 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, które stanowiły 14,72 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 260.094 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,72 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przejęciu zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ, Fundusze posiadają łącznie 333.071 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 18,85 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniają do 333.071 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 18,85 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie pismo_15%_Bloober.pdfZawiadomienie akcjonariusza z 19.11.2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-19Piotr BabienoPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BLOOBER TEAM S.A.
Adres:Cystersów 9, 31-553 Kraków
NIP:676-238-58-17
REGON:120794317

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy