pixelg
WZ - zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariuszy - 2019-11-05 - BLOOBER TEAM (BLOOBER)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariuszy - komunikat spółki BLOOBER TEAM (BLOOBER) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBLOOBER TEAM
Nazwa skrócona jednostkiBLO
Numer w roku:14/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako Emitent ) informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, zgłosił Spółce projekty następujących uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 6 listopada 2019 r.: 1. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki; 2. przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki; 3. zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych; 4. utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych, oraz kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki w osobach pana Pawła Dudy oraz pana Jakuba Chruściela, przedkładając oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na powołanie wraz z opisem ich doświadczeń zawodowych. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 5 listopada 2019 r. akcjonariusz Piotr Babieno, posiadający co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce projekty następujących uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 6 listopada 2019 r.: 1. upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych; 2. utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych. Zgłoszenia akcjonariuszy, wraz z oświadczeniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody na powołanie wraz z opisem ich doświadczeń zawodowych, projekty uchwał oraz formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Plik
RB TFI 04.11.2019 - zmiana porządku obrad - przekazanie projektów uchwał.pdf (1142 KB)
20191105_P.Babieno_zgłoszenie projektów uchwał.pdf (120 KB)
BLO_NWZA 06.11.2019_projekty uchwał_aktualne.pdf (667 KB)
BLO_NWZA_06.11.2019_formularz_aktualny.pdf (830 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Piotr BabienoPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Bloober Team SA
BLOOBER
2020-07-02 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-06-26 zawarcie istotnych transakcji sprzedaży akcji akcji Draw Distance SA
2020-06-25 SA - QS1 i SA - Q1
2020-06-23 przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2020-06-08 wybór short listy doradców przy potencjalnym procesie M&A
2020-06-05 SA - RS
2020-06-05 SA - R
2020-06-05 Korekta SA - Q4 i SA - QS4

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy