pixelg
WZ - zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariuszy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariuszy

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBLOOBER TEAM
Nazwa skrócona jednostkiBLO
Numer w roku:14/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako Emitent ) informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, zgłosił Spółce projekty następujących uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 6 listopada 2019 r.: 1. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki; 2. przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki; 3. zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych; 4. utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych, oraz kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki w osobach pana Pawła Dudy oraz pana Jakuba Chruściela, przedkładając oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na powołanie wraz z opisem ich doświadczeń zawodowych. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 5 listopada 2019 r. akcjonariusz Piotr Babieno, posiadający co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce projekty następujących uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 6 listopada 2019 r.: 1. upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych; 2. utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych. Zgłoszenia akcjonariuszy, wraz z oświadczeniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody na powołanie wraz z opisem ich doświadczeń zawodowych, projekty uchwał oraz formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Plik
RB TFI 04.11.2019 - zmiana porządku obrad - przekazanie projektów uchwał.pdf (1142 KB)
20191105_P.Babieno_zgłoszenie projektów uchwał.pdf (120 KB)
BLO_NWZA 06.11.2019_projekty uchwał_aktualne.pdf (667 KB)
BLO_NWZA_06.11.2019_formularz_aktualny.pdf (830 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Piotr BabienoPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR