pixelg
zawarcie umowy o dofinansowanie projektu - 2019-10-24 - BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA (BLOOBER)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy o dofinansowanie projektu - komunikat spółki BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA (BLOOBER) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr46/2019

Data sporządzenia: 2019-10-24
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy pomiędzy Emitentem a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w przedmiocie dofinansowania projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. na rynku światowym dzięki opracowaniu innowacyjnej technologii niezbędnej do tworzenia gier fabularnych z gatunku horror/thriller". Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20.160.500,00 złotych, a całkowita wartość projektu: 38.116.130,00 złotych.
Umowa została podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy , Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach , Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
O przyznaniu dofinansowania Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2019 z dnia 31 lipa 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-24Piotr BabienoPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BLOOBER TEAM S.A.
Adres:Cystersów 9, 31-553 Kraków
NIP:676-238-58-17
REGON:120794317

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy