pixelg
terminarz raportów - 2020-01-27 - BOA (BOA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki BOA (BOA) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBOA
Nazwa skrócona jednostkiBOA
Numer w roku:2/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki BOA S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach: 1. Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. - 28 stycznia 2020 r. 2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 14 maja 2020 r. 3. Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. - 14 sierpnia 2020 r. 4. Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 13 listopada 2020 r. 5. Raport roczny za 2019 rok - 28 stycznia 2020 r. Na podstawie odrębnych przepisów Spółka nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Riad BekkarPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy