pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-29
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego GK LW Bogdanka za I kwartał 2019 r.
Przychody ze sprzedaży540 787398 697125 82895 419
Zysk operacyjny127 96628 50929 7756 823
Zysk przed opodatkowaniem131 80428 52930 6686 828
Zysk netto roku obrotowego, z tego:109 96923 16925 5875 545
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej109 78122 96025 5435 495
- przypadający na udziały mniejszości1882094450
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy0000
Całkowite dochody netto za rok obrotowy109 96923 16925 5875 545
Ilość akcji (szt.)34 013 59034 013 59034 013 59034 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy3,230,680,750,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej150 26041 55934 9629 946
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-147 673-98 258-34 360-23 516
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 228-76 933-518-18 412
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów359-133 63284-31 982
31.03.2019 r.31.12.2018 r.31.03.2019 r.31.12.2018 r.
Aktywa trwałe3 459 0773 463 822804 193805 540
Aktywa obrotowe545 828469 529126 898109 193
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0000
RAZEM AKTYWA4 004 9053 933 351931 093914 733
Zobowiązania długoterminowe550 922536 432128 083124 752
Zobowiązania krótkoterminowe393 898446 80391 577103 908
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom3 049 7202 939 939709 023683 706
Udziały nie dające kontroli10 36510 1772 4102 367
Kapitał własny razem3 060 0852 950 116711 433686 073
Dane dotyczące Raportu Kwartalnego LW Bogdanka SA za I kwartal 2019 r.
Przychody ze sprzedaży539 690397 897125 57495 227
Zysk operacyjny123 91625 59128 8326 125
Zysk przed opodatkowaniem127 95825 74529 7736 161
Zysk netto roku obrotowego106 94220 90324 8835 003
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy0000
Całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy106 94220 90324 8835 003
Ilość akcji (szt.)34 013 59034 013 59034 013 59034 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku 3,140,610,730,15
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej142 99338 10633 2719 120
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-144 119-95 878-33 533-22 946
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 213-75 968-282-18 181
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-2 339-133 740-544-32 007
31.03.2019 r.31.12.2018 r.31.03.2019 r.31.12.2018 r.
Aktywa trwałe3 438 1423 444 475799 327801 041
Aktywa obrotowe522 924449 240121 573104 474
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0000
RAZEM AKTYWA3 961 0663 893 715920 900905 515
Zobowiązania długoterminowe532 943519 808123 903120 886
Zobowiązania krótkoterminowe390 192442 91890 715103 004
Kapitał własny razem3 037 9312 930 989706 282681 625
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu GK LWB 2019_IQ 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalność GK LW Bogdanka za I kwartał 2019 r.
Skonsolidowany Raport Kwartalny za IQ 2019.pdfSprawozdanie Finansowe GK LW Bogdanka za I kwartał 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-29Artur WasilPrezes Zarządu
2019-05-29Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno Finansowych
2019-05-29Adam PartykaZastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
2019-05-29Dariusz DumkiewiczZastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju


Nazwa jednostki:LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LW BOGDANKA S.A.
Adres:Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Telefon:(0-81) 462 56 00
Fax:(0-81) 462 56 17
Email:bogdanka@lw.com.pl
www:www.bogdanka.eu
NIP:713-000-57-84
REGON:430309210

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR