pixelg
wypłata dywidendy 0,75 zł/akcja - 2019-06-18 - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA (BOGDANKA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wypłata dywidendy 0,75 zł/akcja - komunikat spółki LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA (BOGDANKA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2019

Data sporządzenia: 2019-06-18
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 18 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( ZWZ ) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 r. i wypłaty dywidendy.

Wypracowany przez Spółkę w roku 2018 zysk netto w kwocie 51.596.697,12 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 12/100) ZWZ postanowiło podzielić w następujący sposób:

Kwotę 25.510.192,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę co stanowi 0,75 zł na jedną akcję.

Pozostałą kwotę, tj. 26.086.504,62 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery złote 62/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 34 013 590 sztuk.


Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 9 lipca 2019 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2019 r.


Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 19 ust. 2
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-18Artur WasilPrezes Zarządu
2019-06-18Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno Finansowych


Nazwa jednostki:LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LW BOGDANKA S.A.
Adres:Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Telefon:(0-81) 462 56 00
Fax:(0-81) 462 56 17
Email:bogdanka@lw.com.pl
www:www.bogdanka.eu
NIP:713-000-57-84
REGON:430309210

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Bogdanka SA
BOGDANKA
2020-06-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-29 zawarcie aneksu z Enea Elektrownia Połaniec SA
2020-05-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-29 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu
2020-05-25 ocena RN wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto
2020-05-22 SA-QSr1
2020-05-15 rekomendacja zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
2020-04-30 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy