pixelg
kupo akcji Impexmetal SA - 2019-08-09 - Boryszew Spółka Akcyjna (BORYSZEW)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupo akcji Impexmetal SA - komunikat spółki Boryszew Spółka Akcyjna (BORYSZEW) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr44/2019

Data sporządzenia: 2019-08-09
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Rozliczenie przymusowego wykupu akcji spółki Impexmetal S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku, informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku powziął informację o rozliczeniu przymusowego wykupu akcji Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Impexmetal ) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Impexmetal niebędących stroną porozumienia akcjonariuszy, w skład którego wchodzą, oprócz Spółki, następujące podmioty: Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( Porozumienie Akcjonariuszy ) ( Przymusowy Wykup ). Przedmiotem Przymusowego Wykupu były wszystkie akcje Impexmetal należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Impexmetal niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy, tj. 10.700.617 (dziesięć milionów siedemset tysięcy sześćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda akcja, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal oraz uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 10.700.617 (dziesięć milionów siedemset tysięcy sześćset siedemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 5,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal. Akcje objęte żądaniem przymusowego wykupu zostały nabyte przez Impexmetal i Spółkę, w tym:
1) Impexmetal S.A. nabyła 10.480.617 akcji zwykłych na okaziciela,
2) Spółka nabyła 220.000 akcji zwykłych na okaziciela.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-08-09
Piotr Lisiecki
Prezes Zarządu

Nazwa jednostki:Boryszew Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:BORYSZEW
Adres:Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
Telefon:+48 22 658 65 68
Fax:+48 22 659 75 27
Email:biuro@boryszew.com.pl
www:boryszew.com.pl
NIP:837-000-06-34
REGON:750010992

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy