pixelg
ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji Impexmetal SA - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji Impexmetal SA

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr43/2019

Data sporządzenia: 2019-08-06
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Impexmetal S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku informuje, że w związku z osiągnięciem przez Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie łącznie ze stronami zawartego porozumienia akcjonariuszy ( Porozumienie Akcjonariuszy"), w skład którego wchodzą, oprócz Spółki następujące podmioty: Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Impexmetal ) oraz SPV Boryszew 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 94,37% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) ( Ustawa") strony Porozumienia Akcjonariuszy ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji Impexmetal ( Przymusowy Wykup") należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Impexmetal niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy ( Akcjonariusze Mniejszościowi"). Podmiotami wykupującymi akcje w ramach Przymusowego Wykupu będą Impexmetal oraz Spółka.
Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Impexmetal należące do Akcjonariuszy Mniejszościowych ( Akcje"), tj. 10.700.617 (dziesięć milionów siedemset tysięcy sześćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda akcja, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 5,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal. Akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW"), oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLIMPXM00019.
Dzień wykupu został ustalony na 9 sierpnia 2019 roku, a cena wykupu jednej Akcji wynosi 4,25 PLN (cztery złote dwadzieścia pięć groszy).
W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z Akcji.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-06Piotr Lisiecki
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:Boryszew Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:BORYSZEW
Adres:Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
Telefon:+48 22 658 65 68
Fax:+48 22 659 75 27
Email:biuro@boryszew.com.pl
www:boryszew.com.pl
NIP:837-000-06-34
REGON:750010992

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Boryszew SA
BORYSZEW
2020-02-07 ustanowienie zastawu na akcjach przez Alchemia SA
2020-01-27 terminarz raportów
2019-11-29 SA - QSr3
2019-11-28 zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów
2019-10-17 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2019-09-17 SA - PSr
2019-08-12 rejestracja w KRS zmiany statutu
2019-08-09 kupo akcji Impexmetal SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR