pixelg
SA-PSr - 2019-08-13 - BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (BOS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (BOS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019(rok)(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlabanków

(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonymi przez UE

w walucie

oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF zawierdzonymi przez UE

w walucie
data przekazania:BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA(pełna nazwa emitenta)BOŚ SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)00-832
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Żelazna
32(ulica)
(numer)22 850 87 35
22 850 88 91(telefon)

(fax)bos@bosbank.pl
www.bosbank.pl(e-mail)

(www)527-020-33-13
006239498(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018

dane śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BOŚ S.A.

Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze313 979315 07973 22374 320

Przychody z tytułu opłat i prowizji70 58970 19916 46216 558

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów)18 88843 9884 40510 376

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych5911 644138388

Zysk brutto62 97443 98114 68610 374

Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej44 11934 17910 2898 062

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej196 1111 219 23745 735287 590

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej18 031-14 3154 205-3 377

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 688-728 667-2 026-171 876

Przepływy pieniężne netto, razem205 454476 25547 914112 338

Zysk na jedną akcję zwykłą0,470,540,110,13

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,470,540,110,13

wiersz XIII - XIX kolumna 1 stan na dzień 30-06-2019 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2018 kolumna 3 stan na dzień 30-06-2019 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2018

Aktywa razem18 478 93718 251 0254 345 9404 244 424

Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków551 783571 784129 770132 973

Zobowiązania wobec klientów14 857 99114 799 1093 494 3533 441 653

Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej2 172 5662 137 566510 952497 108

Kapitał podstawowy1 461 0361 461 036343 611339 776

Liczba akcji92 947 67192 947 671Współczynnik kapitałowy17,9217,95dane śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.

Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze314 157314 46473 26474 175

Przychody z tytułu opłat i prowizji39 35237 3659 1778 814

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów)4 18027 6629756 525

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych5911 644138388

Zysk brutto60 08239 47314 0129 311

Zysk netto42 36428 1829 8806 647

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej221 9801 217 59851 768287 203

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 537-10 867-1 058-2 563

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 688-728 667-2 026-171 876

Przepływy pieniężne netto, razem208 755478 06448 684112 764

Zysk na jedną akcję zwykłą0,460,450,110,11

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,460,450,110,11

wiersz XXXII - XXXVIII kolumna 1 stan na dzień 30-06-2019 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2018 kolumna 3 stan na dzień 30-06-2019 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2018

Aktywa razem18 335 24818 082 0434 312 1474 205 126

Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków551 783571 784129 770132 973

Zobowiązania wobec klientów14 872 48514 809 3213 497 7623 444 028

Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej2 109 2512 076 006496 061482 792

Kapitał podstawowy1 460 3641 460 364343 453339 620

Liczba akcji92 947 67192 947 671Współczynnik kapitałowy18,0318,03W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy 1H 2019.pdfSprawozdanie z działalności Zarządu Grupy BOŚ 1H2019
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Grupy BOŚ oraz BOŚ Banku SA na dzień 30-06-2019.pdfŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Grupy BOŚ i Banku BOŚ na dzień 30.06.2019
Raport audytora z przeglądu BOS_1H2019.pdfRaport audytora z przeglądu BOŚ za 1H2019
Raport audytora z przeglądu Grupa BOS_1H2019.pdfRaport audytora z przeglądu Grupy BOŚ 1H2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-08-13
Bogusław Białowąs
Prezes Zarządu


2019-08-13
Arkadiusz Garbarczyk
Wiceprezes - pierwszy zastępca Prezesa Zarządu


2019-08-13Emil ŚlązakCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:BOŚ SA
Adres:Żelazna 32, 00-832 Warszawa
Telefon:22 850 87 35
Fax:22 850 88 91
Email:bos@bosbank.pl
www:www.bosbank.pl
NIP:527-020-33-13
REGON:006239498

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy