pixelg
zmiana w RN - 2020-01-27 - BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (BSCDRUK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana w RN - komunikat spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (BSCDRUK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2020
Data sporządzenia:2020-01-27
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Odwołanie członka Rady Nadzorczej i powołanie trzech nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka" lub Emitent ), informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27 stycznia 2020 r. została podjęta uchwała o odwołaniu, z chwilą podjęcia uchwały, z Rady Nadzorczej Spółki Pana Stephana Bestehorn, pełniącego dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27 stycznia 2020 r. podjęte zostały uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej trzech nowych członków w osobach:
1) Pan Harald Schulz
2) Pani Yvonne Melchers
3) Pan Sebastian Bojarczuk,
Każda z powyższych osób została powołana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 27 stycznia 2020 r. na pięcioletnią kadencję.
Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi, żadna z powyższych osób powołanych do Rady Nadzorczej:
- nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
- nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organu, a ponadto żadna z działalności wykonywanej przez te osoby poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
życiorysy członków RN.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-27Andrzej BaranowskiWiceprezes Zarządu ds. Finansowych


Nazwa jednostki:BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Adres:ŻMIGRODZKA 37, 60-171 POZNAŃ
Telefon:+48 61 867 60 61
Fax:+48 61 861 60 66
NIP:779-20-76-889
REGON:639627371

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AR Packaging Poznań SA
BSCDRUK
2020-07-23 uchwała GPW w sprawie wycofania akcji z obrotu
2020-07-15 zezwolenie KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW
2020-07-01 zmiana adresu strony internetowej
2020-07-01 rejestracja w KRS zmiany statutu, w tym zmiany nazwy
2020-06-19 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-19 WZ - podjęte uchwały: wycofanie akcji z obrotu
2020-05-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-22 WZ - podjęte uchwały: podział zysku

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy