pixelg
WZ wykaz akcjonariuszy - 2020-01-27 - BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (BSCDRUK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ wykaz akcjonariuszy - komunikat spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (BSCDRUK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2020

Data sporządzenia: 2020-01-27
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 27 stycznia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 stycznia 2020 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:
Colorpack GmbH posiadająca 3 599 300 akcji dających prawo do 3 599 300 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 stycznia 2020 r., stanowiących ok. 45,53% na tym Zgromadzeniu oraz ok 36,70% w ogólnej liczbie głosów.
Green Place S.A. posiadająca 1 134 586 akcji Spółki, dających prawo do 1 134 586 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 stycznia 2020 r., stanowiących ok. 14,35% na tym Zgromadzeniu i ok 11,57% w ogólnej liczbie głosów.
JS Holding sp. z o.o. posiadająca 1 231 494 akcji Spółki, dających prawo do 1 231 494 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 stycznia 2020 r., stanowiących ok. 15,57 % na tym Zgromadzeniu i ok 12,56% w ogólnej liczbie głosów.
Government of Norway posiadający 482 164 akcji Spółki, dających prawo do 482 164 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 stycznia 2020 r., stanowiących ok 6,10%% na tym Zgromadzeniu i ok 4,91% w ogólnej liczbie głosów.
Fundusze reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadające łącznie 1 458 380 akcji Spółki, dających prawo łącznie do 1 458 380 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 stycznia 2020 r., stanowiących łącznie ok 18,45% na tym Zgromadzeniu i łącznie ok 14,87% w ogólnej liczbie głosów, w tym poszczególne fundusze (subfundusze), posiadające ilości akcji/głosów jak poniżej, t.j.: 1) Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, liczba akcji i głosów: 33 512, 2) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long Short, liczba akcji i głosów: 24 422; 3) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SUBFUNDUSZ Absolutnej Stopy Zwrotu RYNKU POLSKIEGO, liczba akcji i głosów: 233 934; 4) ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AKCJI +, Liczba akcji i głosów: 65 459; 5) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities, liczba akcji i głosów: 15 083; 6) ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH, liczba akcji i głosów: 103 995; 7) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SUBFUNDUSZ Absolutnej Stopy Zwrotu RYNKÓW ZAGRANICZNYCH, liczba akcji i głosów: 316 423; 8) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge, liczba akcji i głosów: 574; 9) ALTER ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RYNKÓW ZAGRANICZNYCH 2, liczba akcji i głosów: 198 209; 10) ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AKCJI GLOBALNYCH, liczba akcji i głosów: 53 000; 11) ROCKBRIDGE Fundusz Inwestycyjny Otwarty PARASOLOWY ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ DYWIDENDOWY, liczba akcji i głosów: 4673; 12) ROCKBRIDGE Fundusz Inwestycyjny Otwarty PARASOLOWY ROCKBRIDGE SUBF. AKCJI Małych I Średnich Spółek, liczba akcji i głosów: 40 594; 13) ROCKBRIDGE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MULTI INWESTYCJA, liczba akcji i głosów: 2420; 14) ROCKBRIDGE Fundusz Inwestycyjny Otwarty PARASOLOWY ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI, liczba akcji i głosów: 37 000; 15) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RYNKU POLSKIEGO 2, liczba akcji i głosów: 215 826; 16) ROCKBRIDGE Fundusz Inwestycyjny Otwarty PARASOLOWY ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY, liczba akcji i głosów: 56 322; 17) ROCKBRIDGE Fundusz Inwestycyjny Otwarty PARASOLOWY ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU, liczba akcji i głosów: 26 684; 18) ROCKBRIDGE Fundusz Inwestycyjny Otwarty PARASOLOWY ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY, liczba akcji i głosów: 30250
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-27Andrzej BaranowskiWiceprezes Zarządu ds. Finansowych


Nazwa jednostki:BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Adres:ŻMIGRODZKA 37, 60-171 POZNAŃ
Telefon:+48 61 867 60 61
Fax:+48 61 861 60 66
NIP:779-20-76-889
REGON:639627371

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR