pixelg
przydział obligacji serii I oraz serii I1 - 2019-04-19 - BVT (BVT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przydział obligacji serii I oraz serii I1 - komunikat spółki BVT (BVT) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBVT
Nazwa skrócona jednostkiBVT
Numer w roku:24/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie ( Spółka ) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2019 r. dokonał przydziału obligacji serii I oraz serii I1. Emisje przeprowadzone zostały w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Łącznie przydzielonych zostało 1.630 obligacji, w tym 500 obligacji 36-miesięcznych serii I oraz 1.130 obligacji 6-miesięcznych serii I1, obu zabezpieczonych, oprocentowanych, o stałych kuponach płatnych kwartalnie, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej równej 1.630.000 zł. Wszystkie obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej 1.000 zł każda. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert GądekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BVT SA
BVT
2020-05-26 otrzymanie pomocy ze środków publicznych na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
2020-05-14 SA - Q1
2020-05-13 SA - R
2020-05-13 raport miesięczny IV.2020
2020-05-11 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-05-05 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2020-04-23 wypłata odsetek od obligacji serii G
2020-04-20 wypłata odsetek od obligacji serii I

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy